Elintarvikkeet ja pinnat - KVVY

Elintarvikkeet ja pinnat

KVVY tekee elintarvikkeista erilaisia mikrobiologisia ja kemiallisia tutkimuksia. Tarjoamme elintarviketutkimuksia omavalvonta- ja viranomaisvalvontatarpeisiin, sekä tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Teemme myös puhtaustutkimuksia elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevilta pinnoilta ja elintarvike- ja puhtausnäytteiden näytteenottoa.

Mikrobiologiseen analyysivalikoimaamme kuuluu mm. seuraavat tutkimukset:

 • Elintarvikkeiden hygieeninen laatu
 • Aistinvarainen arviointi
 • Säilyvyyskokeet
 • Ruokamyrkytysbakteerit
 • Patogeeniset mikrobit (mm. Salmonella, Kampylobakteeri, Listeria, Yersinia)
 • PCR-tutkimukset (mm. elintarvike- ja puhtausnäytteiden Listeria ja Yersinia)
 • Puhtausnäytteet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevilta pinnoilta (mm. kokonaisbakteerit, Listeria monocytogenes, Salmonella, Yersinia)

Elintarvikekemian analyysivalikoimaamme kuuluu mm. seuraavat tutkimukset:

 • Suppea ja laaja ravintosisältömääritys
 • Gluteenimääritykset
 • Suolapitoisuus
 • Rasvahappomääritykset
 • Sulfiittimääritykset
 • Alkuainemääritykset

Laboratoriomme ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran elintarvikelain (23/2006) ja terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksymiä laboratorioita.

Kauttamme saa välineistöä näytteenottoa varten.

OTA YHTEYTTÄ:

Meija Kivisaari
Laboratoriopalvelut
Mikrobiologi (Pori)
Puh. 03 246 1273

Pia Sigvart-Mattila
Laboratoriopalvelut
Mikrobiologi (Tampere)
Puh. 03 246 1211

Markku Myllylä
Laboratoriopalvelut
Kemisti
Puh. 03 246 1210

Kaisa Aro
Laboratoriopalvelut
Mikrobiologi (Rauma)
Puh. 03 246 1271


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi