Tutkimussuunnitelmat - KVVY

Tutkimussuunnitelmat

Ympäristötutkimuksien perustana on tutkimussuunnitelma. KVVY tekee tutkimussuunnitelmia niin pieniin projektitarkkailuihin kuin isoihin ja pitkäjänteisiin vaikutustarkkailuihin.

Tutkimussuunnitelmassa täsmennetään mitä tutkitaan, miksi tutkitaan sekä koska ja millä aikataululla esimerkiksi näytteet tulisi ottaa. Tutkimussuunnitelma antaa näytteenottajalle ja myöhemmässä vaiheessa sekä näytteitä käsittelevälle laboratoriolle että raportoijalle tärkeätä tietoa tutkimuksen syistä ja sen vaatimuksista.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila
Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Taina Korpiharju
Asiakasvastaava
Kemisti
Puh. 03 246 1239


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi