Yhdistys - KVVY

Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesiensuojelua toimialueellaan. Toimialue kattaa koko Kokemäenjoen vesistöreitin ja lisäksi Karvianjoen vesistöalueen. Yhdistys on perustettu vuonna 1961. Yhdistyksen jäseniä ovat alueen kunnat ja yritykset.

Yhdistyksen toiminta on laajentunut ja monipuolistunut voimakkaasti vuosien saatossa. Nykyään yhdistys palvelee asiakkaita valtakunnallisesti 100 asiantuntijan voimin. Yhdistyksen päätoimipaikka ja laboratorio sijaitsevat Tampereella. Lisäksi yhdistyksellä on laboratoriot Porissa ja Raumalla ja palvelupisteet Hämeenlinnassa ja Sastamalassa.

KVVY:n laboratorio tarjoaa asiakkailleen monipuolisen analyysivalikoiman ympäristö-, elintarvike- ja asumisterveystutkimuksiin. Ammattitaitoinen henkilökunta ja nykyaikainen, automatisoitu laitteisto varmistavat tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan tuloksen. Laboratorio on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T064, T042 ja T142).

Tutkimuspalveluihin kuuluvat tutkimussuunnitelmat, näytteenotto, ympäristöluvat ja monipuoliset vesi-, kala- ja ympäristötutkimukset.

Näkyvin osa yhdistystoimintaa ovat erilaiset neuvonta- ja tutkimushankkeet. Lisäksi yhdistys neuvoo ja ohjaa, antaa lausuntoja ja tietoja sekä pyrkii ehkäisemään ristiriitoja vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä –hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Oleellinen osa toimintaa on valistus-, tiedotus- ja koulutus- sekä kehittämistoiminta ja yhteyksien ylläpitäminen viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja järjestöihin.