Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu - KVVY

Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu

Punkalaitumen Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Punkalaitumen pohjoisen maamiesseuran yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää Oriniemenjoen alueella sijaitsevien vesistökunnostusrakenteiden tämän hetkinen tila ja kunnostustarpeet. Samassa yhteydessä tutkitaan tehtyjen rakenteiden vaikutusta sekä joen ravinnekuormitukseen että kalastoon ja arvioidaan tarve olemassa olevien rakenteiden tehostamiselle ja mahdollisille uusille rakenteille. Suunnitelmassa arvioidaan myös mahdolliset lupatarpeet. Hanke on saanut rahoituksen Joutsenten reitti ry:n Leader-rahoituksesta.

Hankkeessa aktivoidaan paikallisia ihmisiä ja maanomistajia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön ja levitetään hyviä vesistöjen hoitokäytäntöjä. Hanke parantaa Punkalaitumenjoen vedenlaatua ja virkistyskäyttöarvoa.

Hanke aloitetaan huhtikuussa ja se loppuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Varsinainen kunnostushanke suunnitelman mukaisten toimien toteuttamiselle pyritään käynnistämään vuonna 2018.

Lisätiedot:
Limnologi Heikki Holsti
Puh. 03 246 1259
heikki.holsti@kvvy.fi