Kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttökelpoisuus - KVVY

Kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttökelpoisuus

Jätteiden loppusijoitusta ohjataan lainsäädännöllä mm. VNa 331/2013, VNa 179/2012 ja VNa 591/2006 haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Teemme jätteiden perusmäärittelyt sekä vastaavuus- ja laadunvalvontatestit akkreditoidussa laboratoriossamme. Palveluumme kuuluvat myös asiantuntijalausunnot.

Jätelain 646/2011 mukaisesti jätteen haltijan tulee uudelleenkäyttää tai hyödyntää jätteensä. Jollei tämä ole mahdollista, tulee jäte loppukäsitellä. Laboratoriollamme on pitkä kokemus jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnista. Teemme jätteiden perusmäärittelyt sekä vastaavuus- ja laadunvalvontatestaukset.

Jätteiden sijoittamista kaatopaikalle säätelee Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista. Betonimurskan ja tuhkan hyötykäyttöä säätelevät VNa 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakennuksessa ja sen muutosasetukset (mm. VNa 430/2009). Jälkimmäiset asetukset koskevat jätteitä, joita voidaan hyödyntää maarakennuksessa ilmoitusmenettelyllä ilman ympäristölupaa.

Laadimme saamiemme esitietojen perusteella näytekohtaisen testaussuunnitelman. Laboratoriossamme määritetään jätteiden sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet. Käytetyimmät liukoisuustestit ovat läpivirtaus- eli kolonnitesti (CEN/TS 14405) sekä kaksi- ja yksivaiheinen ravistelutesti (SFS-EN 12457-3 ja -2).

Teemme myös jätteiden kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) ja hehkutushäviön (LOI) määritykset liittyen vuoden 2016 alusta voimaan tulevan biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoon (VNa 331/2013, 28 §). Tutkimustulosten ja saatujen esitietojen perusteella asiakkaalle toimitetaan asiantuntija-arvio jätteen hyötykäyttö- ja/tai kaatopaikkakelpoisuudesta. Jätteet luokitellaan komission asetuksen N:o 1357/2014 perusteella tavanomaisiksi tai vaarallisiksi jätteiksi.

Ota yhteyttä:

Marika Kaasalainen
Laboratoriopalvelut
Kemisti
Puh. 03 246 1236


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi