<? the_title(); ?> - KVVY

Bioindikaattorit

KVVY:llä on valmiudet monipuolisten bioindikaattoritutkimusten tekemiseen.  Voimme tutkia esimerkiksi pohjaeläinten epämuodostumia sekä mitata erilaisten biologisten materiaalien (esim. kalat, simpukat, sammalet) sisältämiä metalli- tai haitta-ainepitoisuuksia esimerkiksi ilmanlaadun seurantaa tai vesistöissä esiintyvien haitta-aineiden biologisen kertymisen seurantaa varten.

Bioindikaattoritutkimuksessa eliö reagoi ympäristössä tapahtuvaan muutokseen (reaktioindikaatio) tai biologista indikaattoria voidaan käyttää ilmaisemaan epäpuhtauksien kertymistä eliöön (kertymäindikaatio). Bioindikaattorit sopivat usein pitkäaikaiseen ympäristön tilan seurantaan tai esimerkiksi hetkellisten huippupitoisuuksien toteamiseen.

Bioindikaattoreita voidaan käyttää ympäristössä tapahtuvien, yleensä ihmistoiminnasta aiheutuvien muutosten selvittämisessä. Bioindikaattoritutkimuksessa käytetään joko eläviä eliöitä tai kuollutta materiaalia, kuten sammalpalloja tai sedimentin piileväkuoria.

OTA YHTEYTTÄ:

Anna Väisänen
Biologisten tutkimusten yksikön päällikkö
Biologi
Puh. 03 246 1253

Jukka Lammentausta
Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi