<? the_title(); ?> - KVVY

Tietoa ja ohjeita

Tietoa ja ohjeita -sivuille on koottu KVVY:n asiantuntijoiden tietoa haja-asutuksen jätevesistä, kaivovesistä, järvien ja jokien vedenlaadusta sekä kala- ja rapututkimuksista. Lisäksi sivuilta löytyy KVVY:n tiedotearkisto.

KVVY:n tutkimustoiminta on hyvin laajaa ja monialaista. Tutkimustoiminnan ohessa ja erilaisten hankkeiden yhteydessä yhdistyksen asiantuntijoille on kertynyt paljon laajemminkin kiinnostavaa tietoa alueen vesien tilasta ja sen tutkimisesta, sekä erilaisista asukkaita askarruttavista ympäristökysymyksistä. Tietoa ja ohjeita -sivuille kootaan vähitellen vastauksia yleisimpiin kiinnostusta herättäviin kysymyksiin sekä ohjataan myös muille kiinnostaville verkkosivuille.