Vesi-, kala- ja ympäristötutkimukset

Laboratoriopalvelut

Näytteenottopalvelut

Tietoa ja ohjeita

Tule mukaan virtavesien kunnostustalkoisiin!

KVVY järjestää syyskuussa virtavesien kunnostustalkoot Vilppulankoskella, Loppiskoskella, Myllypurolla, Sikojoella ja Jyllinjoella. Kunnostusten tavoitteena on ennallistaa virtavesiä ja luoda näin taimenille paremmat lisääntymis- ja elinmahdollisuudet. Uoman harkitulla kiveämisellä muodostetaan kaloille ja ravuille suojapaikkoja. Kutusoraikoiden teolla vahvistetaan taimenen luontaista lisääntymistä koskessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu talkoisiin!