<? the_title(); ?> - KVVY

Aikakanuuna

Tervetuloa aikamatkalle! KVVY:n juhlavuodeksi rakennettu aikakone suhauttaa eri vuosiin tai vuosikymmeniin, joiden saavutuksiin pääsemme kurkistamaan matkaoppaiden avulla. Kone on vielä prototyyppiasteella, joten erityisesti tulevaisuuden rinnakkaiset todellisuusikkunat saattavat vääristää näkymää ja sen tulkintaa. Näkymät eivät myöskään tartu kameraan, joten matkat on kuvitettu viitteellisillä aihekuvilla.

Vesien ravinneanalytiikka

Fosforin polttoaRavinteet kuten fosfori rehevöittävät vesistöjä. Tutkimalla ravinnepitoisuuksia eri vesinäytteistä KVVY on saanut vuosikymmenten ajan tärkeää tietoa muun muassa vesistöjen tilasta ja jätevesien puhdistusprosesseista myös jaettavaksi asiakkaille ja yhdistyksen jäsenille. Aikakanuuna vie meidät tutkailemaan ravinneanalyysien kehittymistä. Oppaina aikamatkalla ovat ryhmänvetäjä Virpi Peltoniemi ja kemisti Tea Niemistö KVVY Tutkimus Oy:n analytiikkaosastolta.

Aikahyppyjä mikrobiologian kehitykseen

MaljaviljelyäNeitsytmatkalle aikakanuunaan on teemaksi ohjelmoitu KVVY:n laboratoriohistorian osa-alueista mikrobiologia. Siinä etsitään mikrobeja esimerkiksi tuotantotilojen pinnoilta, elintarvikkeista, vedestä ja asunnoista. Oppaaksi koneen ääreen istahtaa mikrobiologi Anna-Mari Alanen KVVY Tutkimus Oy:stä.

Soita meille Soita meille