<? the_title(); ?> - KVVY

Suunnittelupalvelut

Suunnitteluosastomme palvelee erilaisissa maankuivatuksen, maankäytön ohjaukseen ja valvontaan, vesihuoltoon sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvissä projekteissa aina suunnittelusta hankkeen valvontaan saakka.

Tarjoamme kuntien ja kaupunkien kaava -alueille monipuolisia hulevesien hallinnan suunnittelu- ja mittauspalveluja. Toteutamme suunnitteluratkaisuja hulevesien hallittuun johtamiseen ja käsittelyyn sekä kaava-alueiden vedenpidätyskykyä ja vesien puhdistusprosesseja parantavaan vesienhallintaan, kuten allas- ja kosteikkorakentamiseen. Lisäksi voimme palvella taajama-alueiden uomakunnostushankkeissa, joissa monipuolisilla vesienhallinnan  suunnitteluratkaisuilla turvataan vesien johtamisen lisäksi elinympäristö-, maisema- ja virkistyskäyttöarvojen säilyminen viihtyisän asuinympäristön osana. Tarjoamme myös laaja-alaisesti erilaisia maatalouden vesienhallinnan palveluita.

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Suunnittelupalvelut osaston johtaja
Puh. 050 553 9554

Myyntipalvelu

Puh. 03 246 1301
myynti@kvvy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille