<? the_title(); ?> - KVVY

Sedimenttitutkimukset

KVVY on tutkinut sedimenttejä jo lähes puoli vuosisataa. Sedimenttitutkimuksissa selvitetään yleensä sedimentin yleislaatua, ravinteiden ja raskasmetallien pitoisuuksia ja muita haitta-aineita. Teemme säännöllisesti sedimenttitutkimuksia erilaisista vesistöistä  – järvien ja jokien lisäksi myös Itämereltä.

Sedimentti on vesistön pohjalle syvänteisiin laskeutunutta kiintoainetta. Pintasedimentin tila vaikuttaa vesieliöihin ja niiden kautta koko vesiekosysteemiin. Sedimenttitutkimuksia tehdään esimerkiksi selvitettäessä sedimentin laatua tai järven historiaa (paleolimnologia) tai erilaisten vesirakennushankkeiden yhteydessä. Sedimentoituvan aineksen määrää ja laatua voidaan seurata sedimentaatiotarkkailun avulla.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa :

  • Pintasedimentin laatu-, ravinnepitoisuus- ja haitta-ainetutkimukset
  • Sedimentaatiotarkkailut

Sedimenttitutkimukset käsittävät tutkimussuunnitelman, näytteenoton, näytteiden analysoinnin ja tulosten raportoinnin. Teemme sekä yksittäistutkimuksia, että laajoja selvityksiä ja tarkkailuja. Näytteenoton ja näytteiden esikäsittelyn suorittavat sertifioidut näytteenottajamme ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila

Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille