<? the_title(); ?> - KVVY

Järviluontokeskus – hanke

Tampereella valmistellaan uudenlaisen Järviluontokeskuksen perustamista Näsijärven rantaan, Särkänniemen matkailukeskittymän yhteyteen. Keskuksessa yhdistyisivät ympärivuotinen vesistä nauttiminen, elämysmatkailu sekä vesiin ja ympäristöön liittyvän tietotaidon jakaminen. Tavoitteena on yhdistää luontotieto ja elämyksellinen oppiminen matkailuun ja tuottaa uusia matkailukonsepteja ja tuotteita.

Vuosina 2018-19 toteutetussa Järviluontokeskus-hankkeessa rakennettiin keskuksen toiminnalliseksi pohjaksi toiminta- ja palvelumalli ja lisäksi pilotoitiin uudenlaisia matkailukonsepteja.

Järviluontokeskus-hanke toteutettiin Ekokumppanit Oy:n ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeena. KVVY toimi hankkeessa vesitiedon ja tutkimuksen asiantuntijana, joka vastasi eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentamisesta, uusien tietosisältöjen kokoamisesta ja tuomisesta osaksi hankkeessa lanseerattavia uusia palvelutuotteita.

Järviluontokeskus-hanke sai avustusta Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisen Sinisen biotalouden kärkiohjelman Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit -teemasta. Hankeaika oli 1.1.2018-31.12.2019.


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi