<? the_title(); ?> - KVVY

Koulutukset

KVVY järjestää koulutuksia asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen säännöllisesti. Tarjoamme myös tarpeen mukaan räätälöityjä koulutuspaketteja tai pienimuotoisen koulutustuokion yrityksen sisäiseen koulutuspäivään. Tulevista koulutuksista ilmoitamme ajankohtaista-palstalla.

Säännöllisin väliajoin järjestettäviä koulutuksia:

  • Puhdistamonhoitajien koulutus- ja neuvottelupäivät
  • Laboratorion asiakaspäivät (vaihtuvin teemoin)

Räätälöityjä koulutuksia olemme järjestäneet mm. seuraavista aiheista:

  • Jätevedet ja niiden käsittely
  • Omavalvonta elintarviketuottajilla
  • Hygieeniaosaamiskoulutus
  • Paikallisen vesistön tila ja havainnointi

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin liittyvistä koulutuksista saa tarkemmin tietoa Suomen vesiensuojeluyhdistyksen liiton sivuilta sekä Suomen ympäristökeskuksen sivustolta.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille