<? the_title(); ?> - KVVY

Karvianjoen yläosan valuma-alueen kunnostushanke

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kunnostustoimia Karvianjoen yläosan valuma-alueella. Tavoitteena on alueen vesistökuormituksen vähentäminen ja tulvaherkkyyden hillitseminen, vesimuodostumien ja kalaston tilan parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden lisääminen.

Hankkeen keskiössä on maa- ja metsätalouden kokonaisvaltainen vesienhallinnan kehittäminen, joka pitää sisällään valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan tehostamisen, peltojen ja metsien vesitalouden parantamisen, muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen ja yhteistyöverkostojen vahvistamisen. Hankkeessa pyritään sitouttamaan maanomistajia, metsäteollisuutta, alkutuottajia ja alueen kuntia sekä muita toimijoita edellä mainittuihin teemoihin.

Hankeaika: 1.1.2023 – 15.6.2025

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksista. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ota yhteyttä:

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322

Ville Kangasniemi

Pyhäjärvi-instituutti
Puh. 044 034 4023
etunimi.sukunimi@pji.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille