<? the_title(); ?> - KVVY

Vesinäytteenotto

KVVY tarjoaa asiakkailleen vesinäytteenottoa sertifioidun näytteenottajan tekemänä. Näytteitä otetaan niin talousvedestä, verkostovedestä, uimavedestä, teollisuuden prosessivesistä, jätevedestä, pohjavesistä kuin vesistövesistäkin.

Talousvesi- ja verkostovesinäytteenotto

Sertifioidut näytteenottajamme tekevät talousvesinäytteenottoa ja verkostovesinäytteenottoa pääsääntöisesti elintarvikehuoneistoista ja vesilaitoksista. Talous- ja verkostovesinäytteenoton voi suorittaa myös muu kuin terveydensuojeluviranomainen, kunhan hänellä on terveydensuojelun hyväksymä pätevyys ja riittävät taidot näytteenottoon. Käymme ottamassa yritysten tilauksesta erillisselvitysten yhteydessä talousvesinäytteitä myös yksityisistä kaivoista ja erilaisista verkostovesipisteistä. Asiakkaan on mahdollista ottaa näytteet myös itse, jolloin tarjoamme monipuolisten laboratorioanalyysien lisäksi tarkat ohjeet ja neuvot näytteenottoon sekä tuloksien tulkintaan.

Uimavesinäytteenotto

Sertifioidut näytteenottajamme ottavat uimaranta- ja uimahallivesien näytteitä.

Prosessi- ja jätevesinäytteenotto

Jätevesien ja prosessivesien näytteenotto vaatii laaja-alaista prosessitekniikan ymmärrystä. Sertifioidut näytteenottajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Meillä on myös tarjota tarvittaessa käyttöön kokoomanäytteenottimia esimerkiksi vuorokauden kokoomanäytteenottoa varten.

Pohjavesinäytteenotto

Pohjavesinäytteenotto vaatii näytteenottajalta tietämystä pohjaveden kulkeutumisesta ja maakerrosten rakenteesta, sekä kemiallista ymmärrystä mm. haittaaineiden kulkeutumisesta pohjavesissä.

Vesistövesinäytteenotto

Järvien ja virtavesien näytteenotto vaatii limnologista ymmärrystä.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217

Esa Hell

Kenttäpäällikkö
Puh. 03 246 1226

Salla Koukka

Kenttäpäällikkö
Puh. 03 246 1361


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille