<? the_title(); ?> - KVVY

Lähetteet ja ohjeet

Huom! Nämä lähetteet yritysasiakkaidemme käyttöön. Yksityisasiakkaita palvelemme verkkokauppamme KVVYShopin kautta.

Vesilaitokset:

Talousvesi (word)
Sopimusasiakkaat (word)

Luonnonvedet:

Joki- ja ojavedet (word)
Järvivedet (word)
Levänäytteet (ja muut mikroskopoitavat näytteet) (word)

Uimavedet:

Uima-allasvesi (word)
Uimarantavedet (word)

Jätteet ja jätevedet

Jätevesi (word)
Kiinteät näytteet (word)

Elintarvikkeet, asumisterveys, alkutuotanto

Elintarvikenäytteet (word)
Hygienianäytteet (word)
Eläinten salmonellalähetteet (eri eläimille oma, Ruokavirasto)
Sisäilma (word)
Sively- ja rakennusmateriaali (word)
Trikiini (word)

Soita meille Soita meille