<? the_title(); ?> - KVVY

Toksisuusmääritykset

KVVY tarjoaa myrkyllisyystestejä vesien ja vesiliuosten akuutin sekä pitkäaikaisen toksisuuden testaamiseen. Ekotoksisuustesteillä voidaan täydentää kemiallisia määrityksiä ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Ekotoksikologia tutkii luonnossa esiintyviä ja sinne joutuvia myrkkyjä sekä niiden vaikutuksia eliöihin.

Ekotoksisuustestillä voidaan selvittää vedessä olevien yhdisteiden mahdollisia yhteisvaikutuksia. Toksisuustestit ovat käyttökelpoisia selvitettäessä mm. jätevesien mahdollisesti sisältämien haitta-aineiden vaikutuksia esimerkiksi jäteveden puhdistamon toimintaan. Ekotoksikologisia testejä hyödynnetään myös jätteen kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisessä.

Yleensä suositellaan käytettäväksi useampaa kuin yhtä testityyppiä.  Ekotoksikologisilla testeillä määritetään yleensä näytteen LC50 –arvo. LC50 on annos, joka tappaa puolet koe-eliöistä kokeen aikana. Testeillä voidaan selvittää myös pitoisuus, jolla ei myrkyllisyysvaikutusta ole havaittavissa.

Laboratorion käytössä olevat ekotoksikologiset testit ja testieliöt ovat:

  • Vesikirppu (Daphnia magna)
  • Valobakteeri (Vibrio fisheri)
  • Levän kasvun estyminen
  • Aktiivilietteen nitrifikaation estyminen

Toivomme, että otatte yhteyttä asiantuntijoihimme vähintään kaksi viikkoa ennen näytteiden suunniteltua laboratorioon tutkittavaksi toimittamista. Annamme tällöin tarkemmat ohjeet näytteenottoon sekä näytteiden lähettämiseen tutkittavaksemme. Menettelyllä varmistamme testien luotettavan tuloksen sekä käyttökelpoisuuden tilaajalle.

Ota yhteyttä:

Heli Orakangas

Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1265

Johanna Salmelin

Tutkija
Puh. 03 246 1260


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille