<? the_title(); ?> - KVVY

Loimijoen vesiviesti

Loimijoen vesiviesti -hanke toteutettiin vuoden 2019 aikana. Hanke oli ensimmäinen hankerahoitus Loimijoen alueen vesienhoitotyön edistämiskokonaisuudessa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Loimijoen alueen vesien tilasta ja nostaa vesistöjen arvostusta sekä aktivoida asukkaat lähivesistä huolehtimaan. Lisäksi hankkeessa tehtiin helposti tunnistettava ilme Loimijoen alueen vesienhoitotyölle. Yhtenäinen ilme sitoo jatkossa eri rahoituksilla toteutettavat toimet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhteenveto hankkeesta

Loimijoen vesiviesti– hanke loi erinomaisen pohjan Loimijoen alueen vesienhoidon pitkäjänteiselle edistämistyölle. Työllä on nyt selkeä ja helposti tunnistettava ilme ja hyviä viestintämateriaaleja alueella jaettavaksi. Loimijoen alueen vesien tilatiedot on koottu selkeästi yhteen paikkaan ja ne ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Hanke virkisti selkeästi alueella jo toimivien paikallisten yhdistysten toimintaa ja innosti mukaan myös uusia toimijoita. Hankkeen myötä tieto alueen vesien tilasta ja hoitotarpeista nousi selkeästi asukkaiden, poliitikkojen ja median tietoisuuteen ja on jo nyt lisännyt keskustelua aiheesta ja innostanut eri tahoja vesien eteen toimimaan. Hankkeen myötä paikalliset tahot ovat tietoisempia toistensa toimista ja myös vertaistuen löytäminen on aiempaa helpompaa.

Hanke lisäsi selkeästi myös suoria yhteydenottoja KVVY:lle ja toimi hyvänä markkinointina Loiku-hankkeessa tehtävälle maksuttomalle paikallisten toimijoiden neuvontatyölle.

Hankkeen myötä Loimijoen alueen vesienhoidon edistämistyö sai hyvän lähtölaukauksen. Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä. Tarvetta on sekä varsinaisille vesistökunnostustoimille että neuvonnalle, innostamiselle ja nyt hyvälle alulle saadun verkoston ylläpitämiselle ja laajentamiselle.

Yhteenveto Loimijoen vesiviesti -hankkeen toimista.

Hankkeen rahoitus

Loimijoen vesiviesti -hankkeen rahoitus muodostui LounaPlussa Leader-ryhmän hanketuesta, KVVY:n omarahoituksesta ja paikallisten toimijoiden keräämistä talkootunneista.

 

 

 

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Kehitysjohtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille