<? the_title(); ?> - KVVY

Loimijoen vesiviesti

Hanke, joka kokoaa Loimijoen alueen asukkaat toimimaan yhdessä puhtaampien lähivesien eteen. Tule mukaan innostumaan!

Hankkeen tavoitteet

Loimijoen vesiviesti -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Loimijoen alueen vesien tilasta ja nostaa vesistöjen arvostusta sekä aktivoida asukkaat lähivesistä huolehtimaan. Hanke toimii ruohonjuuritasolla ammentaen paikallisten asukkaiden ja yhdistysten tarpeista ja toiveista. Hankkeen tavoitteena on, että kaikki hankkeessa ideoidut ja tuotetut materiaalit ja tapahtumat jäävät elämään paikallisten toimesta hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Hankkeen toimet

  • Tietopaketti alueen vesien tilasta
  • Viestintämateriaaleja vesien tilasta ja innostamista lähivesistä huolehtimaan
  • Alueellisten toimijoiden verkoston rakentaminen
  • Vesistötapahtuma yhdessä alueen toimijoiden kanssa
  • Teemapäivät jokivarren ala-asteen koulujen oppilaille
  • Helposti tunnistettava ilme Loimijoen alueen vesienhoitotyölle

Hankkeen rahoitus

Loimijoen vesiviesti -hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana. Hankkeen rahoitus muodostuu LounaPlussa Leader-ryhmän hanketuesta, KVVY:n omarahoituksesta ja paikallisten toimijoiden keräämistä talkootunneista.

 

 

 

Ota yhteyttä:

Satu Heino
Vesienhoidon suunnittelu
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207

Hanna Alajoki
Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1231


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi