<? the_title(); ?> - KVVY

Akkreditointi ja laatu

Laatujärjestelmän tärkein tehtävä on taata analyysi- ja mittaustulosten luotettavuus kaikissa olosuhteissa. Laboratoriomme toiminnan peruspilareita ovat asiantuntevuus, puolueettomuus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitämme laboratorion laatujärjestelmää ja akkreditoituja menetelmiä jatkuvasti ennakoiden asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita.

KVVY Tutkimus Oy:n laboratorion laatujärjestelmä on FINAS-akkreditoitu laatustandardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. KVVY Tutkimus Oy:n laboratorio on lisäksi Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994) , eläintautilain (441/2013), lannoitevalmistelain (539/2006), rehulain (86/2008) ja sivutuotelain (517/2015) nojalla hyväksymä, viranomaistutkimuksia tekevä laboratorio. Menetelmämme perustuvat kansainvälisiin standardeihin tai yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Analyysivalikoimamme on laaja ja kaikki keskeiset menetelmät ovat akkreditoituja. KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioilla on myös oikeus käyttää ILAC-tunnusta testausselosteissa.

KVVY Tutkimus Oy:llä on laboratoriot Tampereella, Hämeenlinnassa, Porissa, Raumalla ja Vaasassa. Testauslaboratorioidemme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät FINASin sivuilta tunnuksella T064.

Näytteenottajamme ovat sertifioituja. KVVY Tutkimus Oy:n asiantuntijapalveluille on ISO 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä kattaa mm. näytteenoton ja raportoinnin. Laatujärjestelmät muodostavat kokonaisuuden, jolla näytteenoton, testauksen, raportoinnin ja koko KVVY Tutkimus Oy:n toiminnan laatu varmistetaan dokumentoidusti.

Ota yhteyttä:

Tarja Vikman
Laatupäällikkö
Kemisti
Puh. 03 246 1272


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi