<? the_title(); ?> - KVVY

Akkreditointi ja laatu

Laatujärjestelmän tärkein tehtävä on taata analyysi- ja mittaustulosten luotettavuus kaikissa olosuhteissa. Laboratoriomme toiminnan peruspilareita ovat asiantuntevuus, puolueettomuus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitämme laboratorion laatujärjestelmää ja akkreditoituja menetelmiä jatkuvasti ennakoiden asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita.

KVVY Tutkimus Oy:n laboratorion laatujärjestelmä on FINAS-akkreditoitu laatustandardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.  KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriolla on lisäksi Ruokaviraston hyväksyntä elintarviketutkimuksiin (viranomaislaboratorio), trikiinitutkimuksiin, eläintauti- ja salmonellatutkimuksiin, lannoitevalmistetutkimuksiin, rehututkimuksiin, sivutuotetutkimuksiin, sisäilma-/asumisterveystutkimuksiin, talousvesitutkimuksiin sekä uimavesi- ja uima-allasvesitutkimuksiin. Hyväksyntöihin voi tutustua osoitteessa www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot.

Menetelmämme perustuvat kansainvälisiin standardeihin tai yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Analyysivalikoimamme on laaja ja kaikki keskeiset menetelmät ovat akkreditoituja. KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioilla on myös oikeus käyttää ILAC-tunnusta testausselosteissa.

KVVY Tutkimus Oy:llä on laboratoriot Tampereella, Hämeenlinnassa, Porissa, Raumalla ja Vaasassa. Testauslaboratorioidemme akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät FINASin sivuilta tunnuksella T064.

Näytteenottajamme ovat sertifioituja. KVVY Tutkimus Oy:n asiantuntijapalveluille on ISO 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä kattaa mm. näytteenoton ja raportoinnin. Laatujärjestelmät muodostavat kokonaisuuden, jolla näytteenoton, testauksen, raportoinnin ja koko KVVY Tutkimus Oy:n toiminnan laatu varmistetaan dokumentoidusti.

Ota yhteyttä:

Marjo Toivo

Analytiikkapalvelut -osaston johtaja
Mikrobiologi
Puh. 03 2461 205


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille