<? the_title(); ?> - KVVY

Ikaalisten reitin vesienhoitotyön koordinointi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry alkaa kehittää Ikaalisten reitin vesienhoitotyötä Kunnostus 1 -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lujittaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää kunnostustoimia alueella. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kanssa.

Vesien tila ja aiempi vesienhoitotyö Ikaalisten reitillä

Ikaalisten reitti kerää vetensä pohjoisen ja läntisen Pirkanmaan sekä Satakunnan Jämijärven alueilta. Reitin pintavesistä keskimäärin hieman yli neljäsosa on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa.

Vuosina 2017-2019 alueella toimi Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärkihanke. Hankkeen puitteissa ELY-keskus perusti Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan. Neuvottelukunta muodostuu kymmenistä eri sidosryhmistä ja muista tahoista. Neuvottelukuntatoiminta jatkuu edelleen Pirkanmaan ELY-keskuksen johtamana. Kyseisen hankkeen ja neuvottelukunnan yhteistyönä Ikaalisten reitille laadittiin myös toimintaohjelma, johon on koottu alueen kunnostuskohteita ja -tarpeita.

Kunnostus 1 – Ikaalisten reitin vesihoitotyö jatkuu

Keväällä 2020 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry aloitti Kunnostus 1 -hankkeen, jonka tarkoituksena on syventää ja kehittää Ikaalisten reitin vesienhoitotyötä. KVVY:n tärkeimpänä tavoitteena on edistää konkreettisten kunnostustoimien toteutumista Ikaalisten reitillä yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kunnostustoimenpiteitä hyödyntäen Ikaalisten reitille laadittua toimintaohjelmaa. Lisäksi KVVY pyrkii lujittamaan eri tahojen välistä yhteistyötä vastaamalla Ikaalisten reitin alueellisesta koordinaatiotyöstä. Hankkeessa pyritään vahvistamaan myös Kokemäenjoen vesistöalueen vesistökunnostusverkoston toimintaa. Lisäksi hanke tukee vahvasti Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 tavoitteita.

Rahoitus ja aikataulu

Ympäristöministeriö on rahoittanut Kunnostus 1 -hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja rahoituksen on myöntänyt Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke päättyy vuonna 2022.

Yhteystiedot

Hanna Arola

Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 2461 322

Satu Heino

Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi