<? the_title(); ?> - KVVY

Ikaalisten reitin vesienhoitotyön koordinointi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kehittää Ikaalisten reitin vesienhoitotyötä Kunnostus 1 -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lujittaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää kunnostustoimia alueella. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kanssa.

Vesien tila ja aiempi vesienhoitotyö Ikaalisten reitillä

Ikaalisten reitti kerää vetensä pohjoisen ja läntisen Pirkanmaan sekä Satakunnan Jämijärven alueilta. Reitin pintavesistä keskimäärin hieman yli neljäsosa on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa.

Vuosina 2017-2019 alueella toimi Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärkihanke. Hankkeen puitteissa ELY-keskus perusti Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan. Neuvottelukunta muodostuu kymmenistä eri sidosryhmistä ja muista tahoista. Neuvottelukuntatoiminta jatkuu edelleen Pirkanmaan ELY-keskuksen johtamana. Kyseisen hankkeen ja neuvottelukunnan yhteistyönä Ikaalisten reitille laadittiin myös toimintaohjelma, johon on koottu alueen kunnostuskohteita ja -tarpeita.

Kunnostus 1 – Ikaalisten reitin vesihoitotyö jatkuu

Keväällä 2020 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry aloitti Kunnostus 1 -hankkeen, jonka tarkoituksena on syventää ja kehittää Ikaalisten reitin vesienhoitotyötä. KVVY:n tärkeimpänä tavoitteena on edistää konkreettisten kunnostustoimien toteutumista Ikaalisten reitillä yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kunnostustoimenpiteitä hyödyntäen Ikaalisten reitille laadittua toimintaohjelmaa. Lisäksi KVVY pyrkii lujittamaan eri tahojen välistä yhteistyötä vastaamalla Ikaalisten reitin alueellisesta koordinaatiotyöstä. Hankkeessa pyritään vahvistamaan myös Kokemäenjoen vesistöalueen vesistökunnostusverkoston toimintaa. Lisäksi hanke tukee vahvasti Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 tavoitteita.

Hanke toimii kolmen alueellisen ryhmän kautta. Ikaalisten reitin pohjoisosassa toimii Luoteis-Pirkanmaan klubi, reitin keskiosalla Kyrösjärven ryhmä ja eteläosan alueella Raakkuryhmä. Ryhmäjako perustuu kunkin alueen ominaispiirteisiin. Alueelliset ryhmät kokoontuvat muutaman kerran vuodessa ja kokouksissa käsitellään alueen ajankohtaisia vesistöaiheita. Ryhmät ovat kaikille avoimia ja mukaan voi ilmoittautua laittamalla sähköpostia hankkeen yhteyshenkilöille.

Rahoitus ja aikataulu

Ympäristöministeriö on rahoittanut Kunnostus 1 -hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja rahoituksen on myöntänyt Pirkanmaan ELY-keskus. Myös Ikaalisten Säästöpankkisäätiö tukee hanketta. Hanke päättyy marraskuussa 2022. Kunnostus 1 -hankkeessa aloitetun Ikaalisten reitin vesienhoitotyön jatkuvuus pyritään turvaamaan jatkohankkeen kautta.

Yhteystiedot

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322

Elina Nystedt

Ympäristöasiantuntija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 336


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi