<? the_title(); ?> - KVVY

Ikaalisten reitin vesienhoitotyön koordinointi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on kehittänyt Ikaalisten reitin vesienhoitotyötä Kunnostus 1 -hankkeessa sekä käynnissä olevassa Kunnostus 2 -jatkohankkeessa. Tavoitteena on lujittaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää kunnostustoimia alueella. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kanssa.

Vesien tila ja aiempi vesienhoitotyö Ikaalisten reitillä

Ikaalisten reitti kerää vetensä pohjoisen ja läntisen Pirkanmaan sekä Satakunnan Jämijärven alueilta. Reitin pintavesistä keskimäärin hieman yli neljäsosa on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa.

Vuosina 2017-2019 alueella toimi Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärkihanke. Hankkeen puitteissa ELY-keskus perusti Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan. Neuvottelukunta muodostuu kymmenistä eri sidosryhmistä ja muista tahoista. Neuvottelukuntatoiminta jatkuu edelleen Pirkanmaan ELY-keskuksen johtamana. Kyseisen hankkeen ja neuvottelukunnan yhteistyönä Ikaalisten reitille laadittiin myös toimintaohjelma, johon on koottu alueen kunnostuskohteita ja -tarpeita.

Vuonna 2020 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry aloitti alueella Kunnostus 1 -hankkeen. Tässä hankkeessa pääpaino oli alueen verkostotyön kehittämisessä ja paikallistoimijoiden aktivoinnissa. Hankeaikana alueelle muodostui kolme alueellista vesienhoitoryhmää, Luoteis-Pirkanmaan klubi, Kyrösjärven ryhmä ja raakkuryhmä, joka toimii reitin eteläisessä osassa, missä sijaitsevat Pirkanmaan alueen kolme raakkujokea. Kaikissa ryhmissä pureuduttiin juuri kyseisen alueen haasteisiin. Lisäksi hanke teki yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) PuuValuVesi-hankkeen ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa rakentamalla Kovesjoen alueelle puupuhdistamoita.

Kunnostus 2 – Ikaalisten reitin vesihoitotyö jatkuu

Kunnostus 2 -hankkeessa on valittu kaksi pilottialuetta, Jämijärvi ja maatalousvaltainen alue Ikaalisissa, joille hankkeen konkreettiset toimet painottuvat suunnitelmien ja kunnostustoimien toteutuksen muodossa. Mahdollisuuksien mukaan konkreettisia toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa myös muualla Ikaalisten reitillä, joten meihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä ja ehdottaa kunnostuskohdetta. Valuma-aluetoimien lisäksi hankkeen yksi osakokonaisuus on SYKE:n puupuhdistamotyön jatkaminen ja laajentaminen yhteistyössä SYKE:n kanssa. SYKE on myös KVVY Yhdistyksen hankekumppani tässä hankkeessa puupuhdistamoiden osalta.

Hanke tarjoaa myös kunnostusneuvontaa paikallisille toimijoille ja jatkaa alueellisten vesienhoitoryhminen parissa tehtävää työtä. Lisäksi Jämijärven alueelle on perustettu oma alueellinen vesinhoitoryhmänsä.

Rahoitus ja aikataulu

Ympäristöministeriö on rahoittanut Kunnostus 2 -hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja rahoituksen on myöntänyt Pirkanmaan ELY-keskus. Alueen kunnista Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Ylöjärvi, Jämijärvi ja Kihniö tukevat hanketta. Lisäksi hanke on saanut avustusta hankkeessa tehtävään puupuhdistamotyöhön Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä. Puupuhdistamotyön tiimoilta hankekumppanina on Suomen ympäristökeskus. Hanke päättyy marraskuussa 2025.

Yhteystiedot

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322

Elina Nystedt

Ympäristöasiantuntija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 336


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi