Tietosuojakäytännöt - KVVY

Tietosuojakäytännöt

Palautelomake

Palautelomakkeella lähetettyjä tietoja käytetään ainoastaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen palvelujen kehittämiseen. Palautteen antajan nimen tai yhteystietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Palauteviestiä säilytetään ainoastaan sen sisällön perustella tehtävien johtopäätösten tekemiseen kuluvan ajan. Palauttetta tai tietoa sen sisällöstä ei luovuta Kokemäenjoen vesistön vesien vesiensuojeluyhdistyksen ulkopuolisille tahoille.

Vesiviesti-asiakastiedotteen tilaaminen

Tilauslomakkeella ilmotetut tiedot tallennetaan kolmannen osapuolen (Websonic Oy) tietojärjestelmään. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys käyttää Websonic Oy:n tarjoamaa E-maileri palvelua sähköisen Vesiviesti tiedotteen koostamiseen ja postittamiseen. Tiedotteen saaneen yhteystiedot poistetaan rekisteristä hänen sitä toivoessa. Osoitteistoa ei käytetä Vesiviestin lähettämisen lisäksi muihin tarkoituksiin.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä (cookie). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet, joita käytämme, eivät vahingoita tietokoneita, tiedostoja tai loukkaa sivustolla vierailijan yksityisyyden suojaa. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa estää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta.

Kalastustiedustelujen yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kerää tietoja toimialueensa kalastuksesta ja ravustuksesta tarkoituksenaan seurata kala- ja rapukantojen tilaa, istutusten tuloksellisuutta sekä kalastusta ja ravustusta haittaavia tekijöitä. Rekisterin henkilötietoja käytetään kyselylomakkeiden postituksessa. Yhteystietorekisterin pitämisestä on laadittu henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Kalastustiedustelujen yhteystietorekisteri (10.1.2012)

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (Y02143910)

Osoite
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
PL 265, 33101 TAMPERE
Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Patrikainen
(03) 246 1111
markku.patrikainen@kvvy.fi

Osoite
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
PL 265, 33101 TAMPERE
Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Kalastustiedustelujen yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kerää tietoja toimialueensa kalastuksesta ja ravustuksesta tarkoituksenaan seurata kala- ja rapukantojen tilaa, istutusten tuloksellisuutta sekä kalastusta ja ravustusta haittaavia tekijöitä. Rekisterin henkilötietoja käytetään kyselylomakkeiden postituksessa.

5. Rekisterin tietosisältö

-etu- ja sukunimi
-postiosoite
-kalastusluvan myyjä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot saadaan kalastuskunnilta tai vastaavilta lupamyynnin toimijoilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot tallennetaan lupamyynnin toimijoiden luovuttamista lupamyyntiluetteloista tai -tositteista Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tietojärjestelmään.

Henkilörekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin tietojen käsittelyssä käytettävät laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n Tampereen toimitiloja valvotaan tallentavalla kamerajärjestelmällä. Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen, turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

Tallentava kameravalvontajärjestelmä (21.9.2015)

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (Y02143910)

Osoite

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
PL 265, 33101 TAMPERE
Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Patrikainen
(03) 246 1111
markku.patrikainen@kvvy.fi

Osoite

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen, turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.PL 265, 33101 TAMPERE
Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvontajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen, turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Valvontakameroiden kuvatallenne. Tallennusaika: kuusi (6) kuukautta. Tallennuspaikka: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin tietojen käsittelyssä käytettävät laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteutumiseksi, kuitenkin enintään yhden (1) vuoden ajan. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin.

10. Rekisteriin tallennettavien informointi

Rekisterin pitäjän Tampereen toimitiloihin saapuvia informoidaan ”Tallentava kameravalvonta” -kilvin ja rekisteriseloste on pyynnöstä nähtävillä.

 

Asiakkuudenhallinta- ja jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenyyksien hoitoon. Yhteystietoja saatetaan käyttää asiakkuuteen ja jäsenyyteen liittyvään tiedottamiseen. Yhteystietorekisterin pitämisestä on laadittu henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Asiakkuudenhallinta- ja jäsenrekisteri (2.6.2014)

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (Y02143910)

Osoite

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
PL 265, 33101 TAMPERE
Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Patrikainen
(03) 246 1111
markku.patrikainen@kvvy.fi

Osoite

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
PL 265, 33101 TAMPERE
Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Asiakkuudenhallinta- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenyyksien hoitoon. Yhteystietoja saatetaan käyttää asiakkuuteen ja jäsenyyteen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn nimi, hänen mahdollisesti edustamansa yrityksen tai muun yhteisön nimi ja henkilön Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle luovuttamat yhteystiedot. Rekisteri sisältää myös asiakkuuden tai jäsenyyden luokitteluun käytettäviä tietoja. Rekisterinpitäjä päivittää rekisterin tietoja oma-aloitteisesti ja rekisteröityjen tai heidän edustamiensa yhteisöjen tekemien muutosilmoitusten perusteella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot saadaan henkilöitä itseltään tai heidän edustamiltaan yhteisöiltä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:ssä asioinnin tai muun asiakas- tai jäsensuhteen ylläpidon yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin tietojen käsittelyssä käytettävät laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevia tietoja poistettaviksi rekisteristä.