<? the_title(); ?> - KVVY

Kala- ja rapututkimukset

KVVY:n palvelut kattavat monipuolisesti kala- ja rapukantoihin sekä kalastukseen ja ravustukseen liittyvät selvitykset. Pitkän toimintahistorian aikana KVVY:lle on muodostunut laaja näkemys ja tietopohja toimialueemme vesistöjen ja kalakantojen tilasta sekä niiden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Olemme yksi Suomen johtavista asiantuntijoista erilaisissa kalataloudellisissa tutkimuksissa. Asiantuntijuutemme ja monipuolinen kalustomme mahdollistavat erilaiset tutkimusmenetelmät sekä sisä- että rannikkovesissä.

Palveluihimme kuuluvat muun muuassa:

 • Verkkokoekalastukset järvissä ja rannikkovesissä
 • Sähkökoekalastukset virtavesissä
 • Poikasnuottaukset sekä rysäkalastukset
 • Koeravustukset ja rapuistutusten tuloksellisuuden arviointi
 • Kalastustiedustelut
 • Hoitokalastustarpeen ja tuloksellisuuden arviointi
 • Virtavesi-inventoinnit
 • Kalataloudellisten kunnostusten suunnittelu ja toteutus
 • Kalojen ikä- ja kasvumääritykset
 • Kalaistutusten tuloksellisuuden arviointi
 • Havaskokeet pyydysten limoittumisen selvittämiseksi
 • Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
 • Kalojen haitta-ainepitoisuusanalyysit
 • Kalojen käyttökelpoisuustutkimukset
 • Kalojen merkintätutkimukset

Palvelukokonaisuus sisältää tutkimussuunnitelman laatimisen, näytteenoton, näytteiden analysoinnin ja raportoinnin tai jonkin osatyön asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kenttätöistä vastaa ympäristönäytteenottajan henkilösertifioinnin suorittanut ammattilainen.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217

Tommi Malinen

Biologisten tutkimusten yksikön päällikkö
FT
Puh. 03 246 1253


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille