<? the_title(); ?> - KVVY

Pohjavesitutkimukset

KVVY:n tarjoaman pohjavesitutkimuspalvelujen laajuus voi vaihdella yksittäisen tarkkailuputken tai -kaivon vedenlaadun tutkimisesta laaja-alaisen pohjavesialueen tarkkailuun. Vedenlaadun lisäksi seuranta voi kohdistua vedenkorkeudessa tapahtuviin muutoksiin.

Teemme pohjavesitutkimukset asiakkaan tarpeiden mukaisesti lähtien tutkimussuunnitelman laatimisesta ja päättyen tulosten pohjalta laadittavaan raporttiin.

Pohjavesitutkimuspalveluihimme kuuluvat:

  • Vesilaitosten ja vedenottamoiden vedenlaatututkimukset ja vedenkorkeuden seuranta
  • Soranottoalueiden maa-aineslupien mukainen pohjavesiseuranta
  • Yritysten ja teollisuuslaitosten pohjavesiseuranta
  • Velvoitetarkkailuihin liittyvät pohjavesitutkimukset
  • Kaivovesitutkimukset

Näytteenoton tekevät sertifioidut näytteenottajamme ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme.

OTA YHTEYTTÄ:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217

Esa Hell

Kenttäpäällikkö
Puh. 03 246 1226


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille