<? the_title(); ?> - KVVY

Talous- ja kaivovedet

KVVY:n laboratorio tarjoaa talousvesien analyysi- ja näytteenottopalveluja sekä vesilaitoksille, että yksityisille kaivonomistajalle talousvesiasetuksien mukaisesti.

Vesilaitoksen toimittama verkostovesi

KVVY:n laboratorio analysoi vesilaitosten toimittamat talousvedet kuntien terveydensuojeluviranomaisten hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Laboratorion sopimusasiakkaalla on mahdollisuus seurata näytteisiin liittyvien määritysten valmistumista reaaliajassa online-palvelun  avulla. Sopimusasiakkaalle toimitetaan näytepullot kuukausittain.

Vesilaitoksen verkostovedet tutkitaan talousvesiasetuksen STM 1352/2015 mukaisesti.

Kaivovesi

Kaivoveden laatua tutkitaan talousvesiasetuksen STM 401/2001 mukaisin menetelmin.

Kaivovesi  tulisi tutkituttaa:

 • ennen uuden kaivon käyttöönottoa
 • värin, hajun ja maun muuttuessa
 • vauvan syntyessä perheeseen
 • myytäessä/ostaessa kiinteistöä
 • hankittaessa vedenkäsittelylaitteita
 • ennen lähellä tehtävien maanrakennustöiden aloittamista ja niiden lopettamisen jälkeen
 • kun edellisestä tutkimuksesta on yli kolme vuotta.

Yleinen ohje kaivovesinäytteenottoon:

 • tutkimuksiin sopivia näytepulloja saa KVVY:n laboratorioista
 • vesinäyte otetaan tavallisimmin keittiön kylmävesihanasta
 • vettä lasketaan niin kauan, että pumpussa tai putkistossa seissyt vesi on juoksutettu pois
 • näyte otetaan aseptisesti ja pullot suljetaan välittömästi täyttämisen jälkeen
 • näytteet toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen viimeistään vuorokauden kuluessa
 • näytteen mukana laboratorioon toimitetaan täytetty näytelähete, jossa on mm. erilaisia kaivovesien määrityspaketteja

Yrityksen päätoimipaikka on Tampereella ja laboratoriot Porissa, Raumalla ja Vaasassa sekä palvelupisteet Hämeenlinnassa, Sastamalassa ja Jyväskylässä.

Ota yhteyttä:

Jaana Virtanen

Kemisti (Hämeenlinna,Tampere)
Puh. 03 246 1206

Jaana Prihti

Kemisti (Pori, Rauma, Sastamala)
Puh. 03 246 1270

Timo Järvenpää

Kemisti (Vaasa) Fin/Swe
Puh. 03 246 1310


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille