<? the_title(); ?> - KVVY

Loimijoen vesienhoitotyön koordinointi

Loimijoki virtaa neljän maakunnan alueella Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunan ja Pirkanmaan risteyskohdassa. Huittisissa Loimijoki yhtyy Kokemäenjokeen. Loimijoen valuma-alueella on järviä hyvin vähän ja ne painottuvat latvavesille Tammelan järviylängölle.

Loimijoki ja sen sivu-uomat ovat ekologiselta luokittelultaan vain välttävässä ja yläjuoksun osalta tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Joki virtaa alavien viljelyalueiden läpi ja on luonnostaan savisameaa. Lisäksi erityinen haaste on vieraslaji isosorsimon nopea lisääntyminen.

Loimijoella on toiminut vuodesta 2016 alkaen oma vesistöryhmä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry alkaa koordinoida Loimijoen vesienhoitotyötä vuoden 2019 alusta. Koordinointityön tavoitteena on koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista.

Tule mukaan Loimijoen vesienhoitoa edistämään!

 

Ota yhteyttä:

Satu Heino
Hankevastaava
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207

Lauri Sillantie
Ympäristöasiantuntija
Puh. 050 570 9511


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi