<? the_title(); ?> - KVVY

Hankearkisto

KVVY toteuttaa vuosittain muutamia yleishyödyllisiä hankkeita. KVVY myös osallistuu aktiivisti yhteistyötahojen hankkeisiin. Hankearkistoon on koottu tiedot yhdistyksen vuonna 2015 tai sen jälkeen päättyneistä hankkeista, jotka on toteutettu osin tai kokonaan julkisella rahoitustuella.

Yleishyödylliset hankkeet ovat KVVY:n yhdistystoiminnan näkyvin osa. Valtaosa hankkeista on KVVY:n itse kokonaan toteuttamia. KVVY osallistuu myös aktiivisesti yhteistyötahojen hankkeisiin. Suurimmat hankkeet ovat olleet vuodesta 2008 alkaen toteutetut jätevesineuvontahankkeet. Lisäksi on ollut pienempiä tutkimus- ja tiedonvälityshankkeita. Hankearkistoon on koottu tiedot yhdistyksen vuonna 2015 tai sen jälkeen päättyneistä hankkeista, jotka on toteutettu osin tai kokonaan julkisella rahoitustuella. KVVY kiittää kaikkia tukijoitaan!