<? the_title(); ?> - KVVY

Yhdistystoiminta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys edistää vesiensuojelua Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueilla. Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1961. Vesien tila oli tuolloin selkeästi heikentynyt ja oli tarve kiireesti ryhtyä toimiin vesistökuormituksen vähentämiseksi ja vesien tilan tarkkailemiseksi. Yhdistys kokosi yhteen eri osapuolet ja lähti määrätietoisesti kehittämään vesistöjen tilan seurantaa. Yhdistys neuvoi ja ohjasi toimijoita ympäristökuormituksen vähentämisessä ja haki vuoropuhelua osapuolten välille.

Yhdistyksen toiminta on alkuvuosikymmenistä laajentunut ja monipuolistunut merkittävästi. Tavoite on kuitenkin sama –tehdä työtä puhtaan ympäristön puolesta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. Yhdistys kokoaa vesien- ja ympäristönsuojelusta sekä hoidosta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen ympäristönsuojelu- ja hoitotyöhön, yhtenäistää ja toteuttaa tutkimuksia sekä laatii selvityksiä. Yhdistys neuvoo ja ohjaa, antaa lausuntoja ja tietoja sekä pyrkii ehkäisemään ristiriitoja vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Oleellinen osa toimintaa on valistus-, tiedotus- ja koulutus- sekä kehittämistoiminta ja yhteyksien ylläpitäminen viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja järjestöihin. Näkyvin osa yhdistystoimintaa ovat erilaiset neuvonta- ja tutkimushankkeet. Yhdistyksen ja sen toiminnan perusarvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus ja puolueettomuus.

Laboratorio-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden myynti tapahtuu yhdistyksen omistaman KVVY Tutkimus Oy:n kautta. KVVY Tutkimus Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotoilla tuetaan yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. KVVY Tutkimus Oy palvelee valtakunnallisesti 175 asiantuntijan voimin. Yrityksen päätoimipaikka on Tampereella ja laboratoriot  Raumalla ja Vaasassa sekä palvelupisteet Porissa, Hämeenlinnassa, Sastamalassa ja Jyväskylässä.

Yhdistys kuuluu myös vuonna 1973 perustettuun Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry:n, joka on on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio.  Liitto edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja julkaisee Aquarius-lehteä.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila

Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Janne Pulkka

Kehitysjohtaja
Puh. 050 553 9554

Yhdistys

yhdistys@kvvy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi