<? the_title(); ?> - KVVY

Kuivatussuunnittelu

Tarjoamme laaja-alaisesti erilaisia maatalouden vesienhallinnan palveluita.

Salaojasuunnittelu

Salaojituksella pyritään parantamaan pellon kasvuolosuhteita johtamalla ylimääräinen vesi pois salaojia pitkin. Avo-ojien poistuessa pinta-ala kasvaa ja konetyön työteho nousee. Eroosion ja ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin vähenee ja siten parannetaan ympäristöä.

Säätösalaojituksen avulla pois johdettavan veden määrää voidaan säädellä.  Tarkoituksena on pitää verkoston vedenpinta tarpeeksi ylhäällä viljeltävälle kasville, jotta kasvi saa vettä sekä veteen sitoutuneita ravinteita käyttöönsä. Säätösalaojitus sopii etenkin perunanviljelyyn ja riviviljelystä harjoittaville.

Täydennysojituksessa tehostetaan olemassa olevaa verkostoa esimerkiksi lisäämällä uusia imuojia vanhojen ojien väliin. Korjaussuunnittelun tarvetta voi ilmetä esimerkiksi vahvoilla eloperäisillä maa-alueilla, joilla vuosien saatossa maa on painunut ja verkoston kuivatusteho päättynyt.

Valtaojien putkitus

Valtaojien putkitushankkeiden avulla parannetaan entisestään peltojen viljeltävyyttä ja tehostetaan konetyön tehokkuutta. Lisäksi parannetaan peltojen rakennetta, kun putkitusten avulla päisteiden määrä vähenee. Putkitukset vaativat tarkkaa tietoa valuma-alueista, maksimivirtaamista ja kallistuksista, jotta putken yli- tai alimitoituksilta vältytään.

Palvelumme ojitusyhteisöille

Ojitusyhtiöt ja osuuskunnat tarvitsevat kustannusarvioiden ja osittelujen päivityksiä maanomistajuussuhteiden muuttuessa. Tarjoamme vanhojen suunnitelmien päivittämiseen liittyviä työsuoritteita sekä uusien suunnitelmien laadintaa. Teemme nykytilanteen selvitykset sekä tarvittavat kartoitukset. Lisäksi voimme suorittaa kohteisiin liittyvät työnaikaiset mittaus- ja valvontasuoritteet. Tarvittaessa autamme myös erilaisten asiakirjojen laadinnassa, esimerkkinä urakkatarjoukset ym. sopimusasiakirjat.

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Suunnittelupalvelut osaston johtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille