<? the_title(); ?> - KVVY

Hauki-hanke

KVVY kunnosti Kangasalan Kirkkojärveä laajamittaisten hauki-istutusten avulla vuosina 2017-2019. Kirkkojärvi kuuluu Natura 2000-alueeseen ja on luonnonsuojelullisesti arvokas lintuvesi, jonka vuoksi perinteisempien kunnostusmenetelmien käyttäminen ei ole mahdollista. Runsaiden poikasistutusten avulla pyrittiin vahvistamaan särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta ja näin tasapainottamaan rehevöityneen Kirkkojärven kalaston rakennetta. Hauki-hanke sai kolmivuotisen (2017 – 2019) rahoituksen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta.

Hauki-hankkeen tavoitteena oli tasapainottaa rehevöityneen Kirkkojärven kalaston rakennetta ja ravintoverkkoa vahvistamalla särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta. Verkkokoekalastukset ovat osoittaneet, että Kirkkojärven sisäistä kuormitusta ylläpitävät särkikalat ovat nykyisin erittäin runsaita. Kirkkojärvellä oli erittäin runsas suurahven- ja haukikanta mm. 2000-luvun vakavan happikadon jälkeen, mutta tämä petokalojen valtakausi jäi lyhytkestoiseksi. Poikaskartoituksen perusteella hauen luontainen lisääntyminen on onnistunut viime aikoina heikosti.

Hauki-hanke sai kolmivuotisen (2017 – 2019) rahoituksen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta. Hankkeen päätoteuttaja on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä muiden intressiryhmien kanssa.

Tutustu hankkeen toimiin vuosittain:

2017

2018

2019

 

Ota yhteyttä:

Ari Westermark

Kalastotutkija
Puh. 03 246 1218

Marko Nieminen

Näytteenottaja
Puh. 03 246 1244


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi