<? the_title(); ?> - KVVY

Vesistötutkimukset

KVVY tarjoaa vesistötutkimukset asiakkailleen kokonaispakettina, joka sisältää tutkimussuunnitelman laatimisen, näytteenoton, näytteiden analysoinnin ja raportoinnin tutkimustulosten pohjalta. Hoidamme ammattitaidolla sekä laajat yhteistarkkailut, että myös yksittäiset erillisselvitykset.

Toimenkuvamme peruspilarin muodostavat velvoitetarkkailut, joita teemme kunnille, teollisuuslaitoksille sekä yksittäisille toimijoille. Velvoitetarkkailujen tehtävänä on seurata kuormittavan toiminnan vesistövaikutuksia ympäristölupien edellyttämällä tavalla. Lisäksi vesistötutkimuksilla saadaan tietoa erilaisten erillisselvitysten, kunnostussuunnitelmien ja kuormitusselvitysten tekemistä sekä yleisesti vesistöjen tilan selvittämistä varten.

KVVY tekee kattavasti erilaiset vesistötutkimukset ja -tarkkailut:

  • Jätevesien purkuvesistöjen tarkkailut
  • Kaatopaikkojen kuormitus- ja vesistötarkkailut sekä kaatopaikkakaasumittaukset
  • Turvetuotantoalueiden kuormitus- ja vesistötarkkailut
  • Joki- ja järvivesien sekä merialueen tilan seuranta
  • Työnaikaisten vesistövaikutusten seuranta
  • Kunnostussuunnitelmat
  • Kuormitusselvitykset
  • Yksittäiset vedenlaatututkimukset ja erillisselvitykset

Näytteenoton tekevät sertifioidut näytteenottajamme ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme.

OTA YHTEYTTÄ:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217

Harri Perälä

Erityisasiantuntija
Puh. 03 246 1204


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille