<? the_title(); ?> - KVVY

Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tekee maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kevään ja kesän 2019 aikana Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä sekä Kärkölän ja Hämeenkosken alueella. Jätevesineuvojat kiertävät toreilla ja kesätapahtumissa vastaamassa kysymyksiin jätevesien käsittelystä, jätevesijärjestelmistä ja lainsäädännön tulkinnasta. Tulevat tapahtumat löytyvät sivulta tapahtumakalenteri. Neuvojat ovat tavoitettavissa helposti myös puhelimitse ja sähköpostilla.

Kiinteistön sijaitessa pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päässä vesistöstä tulisi puhdistusvelvoitteet täyttävä jätevesijärjestelmä olla käytössä 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä. Toimiva jätevesijärjestelmä on aina satsaus oman lähiympäristön ja talousvesikaivojen tilaan.

KVVY:n jätevesineuvojat ovat käyneet yli 8300 kiinteistöllä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla vuosina 2008-2018. Lisäksi 7350 kiinteistönomistajaa on neuvottu 280 tilaisuuden yhteydessä. Neuvontatyötä ovat rahoittaneet Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä vuosina 2008-2012 Maaseuturahasto.

 

Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki

 

Ota yhteyttä:

Laura Virtanen
Projektiasiantuntija
Puh. 050 476 3500


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi