<? the_title(); ?> - KVVY

Haja-asutuksen jätevesitietoa

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemä jätevesineuvonta on päättynyt, eikä neuvontasivustoa enää päivitetä. Jatkossa ohjeita saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta ja rakennusvalvonnasta.

Lokakuun lopussa 31.10.2019 päättyi siirtymäaika ranta- ja pohjavesialueiden jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimusten täyttämiselle. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä. Toimiva jätevesijärjestelmä on aina satsaus oman lähiympäristön ja talousvesikaivojen tilaan.

KVVY:n jätevesineuvojat ovat käyneet yli 8300 kiinteistöllä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla vuosina 2008-2019. Lisäksi 8380 kiinteistönomistajaa on neuvottu 319 tilaisuuden yhteydessä. Neuvontatyötä ovat rahoittaneet Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä vuosina 2008-2012 Maaseuturahasto.

 

Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki