<? the_title(); ?> - KVVY

Waterdrive

Waterdrive (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien laatua ja resilienssiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita vastaan Itämeren valuma-alueella. Waterdrive -konsortio tuo yhteen kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, tutkimuslaitoksia, maatalouden neuvontajärjestöjä, edunvalvontajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja yrityksiä yhdeksästä Itämeren alueen maasta.

Hankkeen toimet

Waterdrive-hanke edistää paikallisten vesienhoitokäytäntöjen kehittymistä tarjoamalla työkaluja ja koulutusta noin 20 maaseutuyhteisölle. Pilottihankkeiden avulla kehitetään eri sidosryhmien välistä yhteistyötä, vaikuttavuutta ja rahoitusta maatalouden vesitaloushankkeissa. Lisäksi nostetaan esille parhaiksi todennetut ympäristötoimenpiteet ja viedään ne käytäntöön sekä luodaan multimediaalinen koulutuskokonaisuus. Toimenpiteiden optimaaliseen sijoitteluun sekä kuivuus- ja tulvariskien hallintaan kehitetään digitaalisia työkaluja ja palveluita. Hankkeen lopussa laaditaan menettelytapasuosituksia kuivatukseen ja vesienhoitoon Itämerimaiden maatalousalueilla.

Suomalaiset ovat laajasti mukana koko hankkeessa keskittyen erityisesti valuma-aluekohtaisten kokonaisuuksien toteuttamiseen case-alueilla yhteistyössä kansallisten hankkeiden kanssa. Lisäksi suomalaiset tahot ovat mukana politiikkasuositusten laadinnassa sekä yhteydenpidossa hankkeeseen myöhemmin liittyviin venäläisiin ja valkovenäläisiin kumppaneihin.

Suomessa Waterdrive konkretisoituu Porvoon joen valuma-alueella, jossa Etelä-Suomen Salaojakeskus on tehnyt kokonaisvaltaista valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelua Gammelbackan, Karjalaiskylien ja Loviisanjoen alueilla.

Hankkeen toteuttajat

Kansainväliseen WATERDRIVE-hankkeeseen osallistuvat Itämeren maista Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa ja Venäjä. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Suomen ympäristökeskus, Salaojayhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, KVVY ry/Etelä-Suomen Salaojakeskus, BSAG ja Luonnonvarakeskus. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta EUn Interreg Itämeriohjelmasta 2,1 milj. euroa ja sen kesto on 1.1.2019–31.12.2021. Hanketta koordinoi Ruotsin maatalousyliopisto SLU.

 

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ:

Mikko Ortamala

Suunnittelija
Itä-Uusimaa, Häme, Kymenlaakso
Puh. 044 331 1809


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi