<? the_title(); ?> - KVVY

Virtaava Lappijoki -hanke

Loimaan Lappijoella on käyty taisteluun umpeen kasvaneen joen palauttamiseksi taas virtaavaksi joeksi. Pahimmillaan isosorsimo on kasvanut jokiuoman niin umpeen, että joen poikki voi kävellä kasvillisuutta pitkin. Keväällä 2021 päättyneessä Virtaava Lappijoki -hankkeessa tehtiin kunnostussuunnitelma Lappijoki-Kaltonojan uoman puhdistamiseksi vieraslaji isosorsimosta. Kunnostussuunnitelmaan sisältyy myös keinoja joen alivirtaamien aikaisen kuivumisen ehkäisyyn sekä kuormituksen pidättämiseen ja eroosion vähentämiseen.

Hankkeen tausta

Lappijoki sijaitsee Loimaalla. Joki saa alkunsa Oripään puolelta Oripäänkankaan metsäalueilta, joilta vedet kulkeutuvat pelto-ojien kautta Kaltonojaan, joka muuttuu alempana Lappijoeksi ja yhtyy lopulta Niinijokeen, joka puolestaan laskee Loimijokeen. Joen valuma-alueen pinta-ala on vajaa 27 km2. Valuma-alueen maaperä on pääasiassa savimaata. Lappijoki-Kaltonoja uomalla on pituutta noin kuusi kilometriä ennen sen muuttumista pelto-ojastoksi.

Vieraslaji isosorsimo on muutaman viime vuoden aikana kasvanut Lappijoen alaosan umpeen ja syrjäyttänyt muun kasvilajiston. Vapaata vesitilaa ei ole enää lainkaan, ja tästä aiheutuu merkittävää haittaa joen virkistyskäytölle.

 

vieraslaji isosorsimoa umpeen kasvanut Lappijoki
Lappijoen umpeen kasvanutta uomaa Haaroisten kartanon kohdalla.

Hankkeen tulokset

Virtaava Lappijoki -hankkeen tavoitteena oli tehdä Lappijoelle kunnostussuunnitelma, jota noudattamalla Lappijoki-Kaltonojan uoma saadaan puhdistettua vieraslaji isosorsimosta sekä muusta haittaa aiheuttavasta vesikasvillisuudesta. Hanke saavutti tavoitteensa ja Lappijoen-Kaltonojan kunnostussuunnitelma valmistui toukokuun 2021 lopussa. Suunnittelu oli erittäin haastavaa, koska valmiita malleja isosorsimon valtaaman uoman kustannustehokkaasta toteutuksesta ei ollut. Suunnitelmaa jouduttiinkin muokkaamaan useaan kertaan, jotta esitettyjen toimien toteutus olisi taloudellisesti realistista Lappijoen-Kaltonojan varren maanomistajien toimesta toteuttaa.

Virtaava Lappijoki -hankkeen ylemmän tason tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla laajalle levinnyttä isosorsimo-ongelmaa voidaan jatkossa ratkaista muillakin jokialueilla. Hanke käynnisti neuvottelut ongelman laajemmasta ratkaisusta Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa sekä kävi neuvotteluja Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, MTK:n, Vanajavesikeskuksen ja monien muiden sidosryhmien kanssa. Tämän hankkeen aikana laajempaa ratkaisua ei vielä löydetty, mutta asia on kuitenkin saatettu valtakunnalliseen tietoisuuteen ja prosessi laitettu alulle.

Hankkeen rahoitus

Hanke oli osa laajempaa Loimijoen alueen vesienhoidon edistämistyötä. Hanke toteutettiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja paikallisten maanomistajien perustaman Lappijoen Kaltonojan vesialueen suojelu yhdistyksen yhteishankkeena. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.9.2020-31.5.2021. Hanke on sai Leader-avustusta Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:ltä.

 

ihmisiä ulkona keskustelemassa
Lappijoen kunnostussuunnittelu aloitettiin maanomistajatilaisuudella jokivarressa lokakuussa. Janne Pulkka KVVY Tutkimus Oy:stä kertoo suunnittelun sisällöstä ja aikataulusta.
Kunnostussuunnitelmaa esiteltiin maanomistajille useita kertoja työn edetessä. Korona-epidemian vuoksi kaikki tilaisuudet pidettiin ulkona tai etäyhteyksillä.
Virtaava Lappijoki -hankkeen ohessa Lappijoella kokeiltiin kuumavesikäsittelyn tehoa isosorsimon kasvun hillitsemiseksi. Käsittelyt teki Kimmo Kärki Eco Weedkiller -yrityksestä.
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Mirka Martikainen seuraa kasvillisuuden kehittymistä kuumalla vedellä ja niittämällä käsitellyillä koealoilla.

Tutustu kuumavesikäsittelyn tuloksiin blogikirjoituksista:

Opinnäytetyö isosorsimon kuumavesitorjunnasta (Mirka Martikainen, HAMK, 2021)

 

 

 

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Kehitysjohtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille