<? the_title(); ?> - KVVY

Hulevesitutkimukset

Hulevesitarkkailut ja -lausunnot sekä hulevesijärjestelmien kapasiteettilaskelmat voidaan toteuttaa joustavasti KVVY:n asiantuntijoiden toimesta. Hulevesitutkimukset ja –selvitykset suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ympäristöviranomaisen määräykset huomioiden.

KVVY:n laaja osaaminen vesinäytteenotossa ja monipuolinen näytteenottokalusto ovat hyödynnettävissä myös hulevesitutkimuksissa. Näytteenotosta vastaavat vesinäytteenottoon erikoistuneet sertifioidut näytteenottajat ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Kokoomanäytteitä voidaan kerätä myös hulevesistä automaattisilla näytteenottimilla. Vedenlaadun vaihteluista saadaan näyteanalyysien lisäksi tietoa myös jatkuvatoimisten tallentavien kenttämittareiden analyysidatan kautta.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille