<? the_title(); ?> - KVVY

KVVY- Din pålitliga partner

KVVY Tutkimus Oy löser utmaningar inom miljö, ansvarsfullhet och undersökningsverksamhet genom att erbjuda heltäckande analys- och experttjänster. Vi är ett samhälleligt företag, och när du köper våra tjänster stöder du samtidigt även lokala vattenvårdsåtgärder. Du kan också bli medlem i föreningen eller sponsor, och då ger du direktstöd till det viktiga vattenvårdsarbetet.

KVVY Yhdistys – Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry är Finlands första lokala vattenvårdsförening. Den grundades år 1961. Då fanns en gemensam oro över att tillståndet för vattendragen skulle försämras och lokala vattenvårdsföreningar grundades även på andra vattenområden. En lång histora och gemensamma värderingar har skapat en stabil grund för föreningarnas verksamhet.

Vattenvårdsföreningarna och de bolag som de äger erbjuder nuförtiden en unik landsomfattande servicehelhet, i vilken ingår förutom mångsidiga undersöknings- och analystjänster även en omfattande rådgivningsverksamhet och en landsomfattande databank om tillståndet för vattendragen under flera decennier.

Inhemska analys- och experttjänster

Finlands största expert på analyser av miljö, livsmedel och hälsosamt boende betjänar dig på många orter. Välkommen och bli betjänad!

Analystjänster

Våra ackrediterade laboratorier finns på flera orter. De erbjuder dig ett stort urval av analyser och hjälper till att lösa utmaningar inom miljö- och livsmedelssäkerhet. Resultaten får du snabbt och direkt till ditt eget datasystem, om du vill.

KVVY Tutkimus Oy är ett testningslaboratorium T064 ackrediterat av ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025. Du kan bekanta dig med vårt gällande kompetensområde på www.finas.fi.

Experttjänster

En expert som är välbekant med området hjälper till att skapa en helhetssyn och skräddarsyr en flexibel plan för ditt undersökningsbehov. Hos oss får du hela paketet bekymmersfritt!

KVVY Tutkimus Oy är din pålitliga expertpartner i fråga om såväl enskilda undersökningar som omfattande helheter. Omsorgsfull planering av undersökningar och provtagning, pålitliga provanalyser samt resultatrapporter som reflekterar trendserier från decennier tillbaka, skapar den bästa grunden för dina ansvarsfulla beslut.

Provtagning

Vid provtagning är erfarenhet en trumf! KVVY känner till områdets vatten och belastningshistoria bättre än någon annan. Som vår kund får du ett erfaret proffs som din partner!

En provtagning gjord på ett korrekt sätt utgör grunden för undersökningen. KVVY:s provtagare är certifierade och erfarna. Tack vare vårt omfattande samarbetsnätverk får du olika slags undersökningar med god kvalitet och enligt tidtabell från ett och samma ställe. Ett nätverk av lokala tjänster gör det möjligt att snabbt ta ett prov också i undantagssituationer.

Service nära Dig

KVVY Tutkimus Oy:s huvudkontor finns i Tammerfors. På många orter betjänar dig dessutom vårt täckande nätverk av lokala tjänster. Tillsammans med vårt omfattande samarbetsnätverk betjänar vi i hela Finland.

Kontaktuppgifter till våra experter och information om tjänsterna: kvvy.fi

Här hittar du KVVY Tutkimus Oy:s allmänna leveransvillkor.

Flaskor för brunnsvatten från vår nätbutik kauppa.kvvy.fi

Läs mera om vårä tjänsterna.

Ta kontakt:

myynti@kvvy.fi

Heikki Ahola
Enhetschef, FD
Vaasa
Puh. 03 246 1314

Soita meille Soita meille