<? the_title(); ?> - KVVY

Piilijoen, Sääksjärven ja Kauvatsanjoen alueiden vesienhallintahanke

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vesistökunnostustoimia Piilijoen, Sääksjärven ja Kauvatsanjoen alueilla. Aluetta vaivaavat muun muassa tulvat, jotka aiheuttavat haasteita niin viljelylle kuin vesistöjen vedenlaadulle. Hankkeen lähtökohtana onkin, että löydetään yhteisiä hyötyjä sekä maankäytön ja maatalouden että vesienhoidon näkökulmista, ja tältä pohjalta hanke voi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettisia kunnostustoimia. 

Hankkeessa tiedotetaan alueen maanomistajia hankkeen mahdollisuuksista ja keskusteluiden kautta pyrimme löytämään kunnostukseen soveltuvia kohteita, joille laaditaan tekniset suunnitelmat hankkeen puitteissa. Hankerahoituksella voidaan myös toteuttaa alueelle laadittuja suunnitelmia ja edistää tarvittaessa tulevien toteutuksien rahoitusta. Edellä mainittujen toimien lisäksi hankkeessa haetaan ratkaisuja Piili- ja Kauvatsanjoella esiintyvien tulvien vähentämiseen, mikä vaatii laajempaa yhteistyötä ja keskustelua myös säännöstelyä valvovien viranomaisten kanssa. 

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023-15.6.2025. Hanketta toteuttaa KVVY Yhdistys, joka tekee tiivistä yhteistyötä MTK-Kauvatsan kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 131 842 euroa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksista. Hankkeelle on myönnetty 60 % avustus ja avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Ota yhteyttä

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille