<? the_title(); ?> - KVVY

Asumisterveys

KVVY tarjoaa asumisterveysanalytiikkaa ja sisäilmanäytteiden ottoa. Korjaussuunnitelmissa ja korjaustoimenpiteissä suosittelemme yhteydenottoa rakennusalan ammattilaiseen. Terveyshaitan arvioinnissa voi pyytää apua kunnan terveysvalvontaviranomaiselta.

Kosteusvauriota epäiltäessä tarvitaan usein tutkimuksia vaurion sijainnin tai laajuuden selvittämiseen. Näytteenotto on tärkeä osa asumisterveystutkimuksia. Osan näytteistä voi ottaa itsekin, jolloin laboratorio neuvoo mielellään näytteenotossa. Näytteenotossa on kuitenkin suositeltavaa käyttää rakennusalan ammattilaista.

Sisäilmanäytteitä voidaan ottaa vain talvella roudan ja lumipeitteen aikaan, jolloin ulkoilman homepitoisuus on pienimmillään, mutta rakennusmateriaalinäytteitä ja sivelynäytteitä voidaan ottaa ympäri vuoden. Näistä näytetyypeistä rakennusmateriaalinäytteet ovat ensisijaisia (STM asetus 545/2015).

Sisäilmanäytteenottoa käytetään epäiltäessä piilossa olevan vaurion aiheuttavan home- tai sädesienipitoisuuksien kohoamista sisäilmassa. Sisäilmanäytteitä otetaan niin sanotulla Andersenin keräimellä. KVVY voi ottaa näytteitä yksityisten henkilöiden, yritysten ja viranomaisten pyynnöstä.

Kun vaurion paikka on tiedossa ja halutaan selvittää sen laatua tai laajuutta, voidaan käyttää materiaalinäytteitä. Materiaalinäytteet voi ottaa itsekin puhtaaseen pussiin ja toimittaa mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen laboratorioon. Näytteenotossa on otettava huomioon, että näyte on otettu edustavasti ja se kuvaa mahdollista vauriota hyvin. Näytettä tarvitaan vähintään 10 g ja esimerkiksi kevyttä villaa tarvitaan melko suuri pussillinen. Varsinkin kookkaissa näytekappaleissa asiakkaan tulee ohjeistaa laboratoriota näytteenottokohdasta. Näytteenoton apuna kannattaa käyttää rakennusalan ammattilaista erityisesti riitatilanteissa.

Rakenteita rikkomatta voidaan ottaa vaurioituneelta pinnalta sivelynäyte. Sivelynäytteenkin voi ottaa itse ja näytteenottoon tarvittavan materiaalin saa KVVY:ltä tilaamalla. Sivelynäytteenottoa voidaan käyttää esimerkiksi seinissä ja katoissa olevien valumajälkien laadun selvittämiseen.

Ota yhteyttä:

Pia Sigvart-Mattila

Mikrobiologi
Puh. 03 246 1211


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille