<? the_title(); ?> - KVVY

Pirkanmaan vesistöneuvonta: Vauhtia vesienhoitoon III

 

Ajankohtaisia uutisia:

Kosteikkotyönäytös keräsi yli 70 kiinnostunutta 5.3.2024 Nokialle

Vauhtia vesienhoitoon III -hankkeessa vuosina 2023-2025 edistetään Pirkanmaalla, etenkin sen eteläosassa olevien vesistöjen vedenlaadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja selvitetään kahteen vieraslajiin, hyytelösammaleläimeen ja isosorsimoon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi annetaan kunnostusneuvontaa koko Pirkanmaan alueen sekä Ähtärin ja Pihlajaveden reitin paikallistoimijoille. Työ on jatkumoa aiempiin Vauhtia vesienhoitoon ja Vauhtia vesienhoitoon II -hankkeisiin. Hankkeessa on kolme työpakettia:

1. Valuma-aluetoimet ja vedenlaatu

Eteläisen Pirkanmaan alueelle on laadittu useita yleistasoisia valuma-aluesuunnitelmia sekä tunnistettu mahdollisia kunnostuskohteita valuma-alueilta. Tässä hankkeessa KVVY Yhdistys edistää näiden kunnostustoimien toteutumista yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Samalla voidaan ottaa tarkasteltaviksi uusia kunnostuskohteita, joihin tehdään vesienhallinnan suunnitelmat ja autetaan niiden viemistä käytännön toteutukseen.

2. Vieraslajit

Tuotamme ja kokoamme tietoa kahdesta vieraslajista, isosorsimosta ja hyytelösammaleläimestä. Selvitämme hyytelösammaleläimen leviämisherkkyyttä esimerkiksi kalastusvälineiden ja veneiden mukana ja teemme riskikartoitusta siitä, miten hyvin järvet, joissa vielä toistaiseksi ei ole havaittu hyytelösammaleläintä, soveltuisivat sen elinympäristöksi. Selvitämme miten isosorsimoa voidaan poistaa ja käsitellä mahdollisimman turvallisesti, jotta kasvi ei leviä. Yllä olevassa valokuvassa näkyy laaja isosorsimokasvusto. Tässä osoitteessa löydät lisää tietoa vieraslajeista voit ilmoittaa havainnoistasi. Huom! laita tietojen mukaan myös valokuva, jotta asiantuntijat voivat tarvittaessa tarkistaa lajimäärityksen. Ota meihin yhteyttä jos haluat keskustella vesistöjen vieraslajeista eteläisellä Pirkanmaalla.

3. Kunnostusneuvonta

Neuvonnan kautta on saatu vietyä toteutukseen useita vesistökunnostushankkeita ja jalkautettu tietoa vesien tilasta, vesistökunnostuksen perusasioista sekä vesienhoidon tavoitteista. Pyrimme ylläpitämään ja kehittämään paikallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta muun muassa alueellisen vesistökunnostusverkoston kautta. Jos haluat varmistua, että saat ensimmäisten joukossa tietoa hankkeen tapahtumista, tutustu ja liity alueelliseen vesistökunnostusverkostoon tästä. Alueellisen vesistökunnostusverkoston sivuilta voit myös tilata KVVY Yhdistyksen uutiskirjeen, jossa kerrotaan hankkeidemme ajankohtaisista asioista.

Rahoitus ja hankekumppanit

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 223 784 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. 64 % avustusosuuden on myöntänyt Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke päättyy marraskuussa 2025.

Vauhtia vesienhoitoon III on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Vanajavesikeskuksen yhteishanke. Siinä tehdään tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Pirkkavedet-ryhmän kanssa. Vieraslajeja koskevissa kysymyksissä tukena on myös Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat.

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 337

Suvi Mäkelä

vesistöasiantuntija
Vanajavesikeskus
Puh. 050 449 3303
etunimi.sukunimi@vanajavesi.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi