<? the_title(); ?> - KVVY

Vauhtia vesienhoitoon

Vauhtia vesienhoitoon –kärkihanke Pirkanmaalle oli KVVY:n tiedonvälityshanke. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.8.2016-31.12.2018. Hankkeen budjetti oli noin 140 000 euroa.

Hankkeen tavoitteena oli luoda Pirkanmaalle vahva ja aktiivinen vesistökunnostajien verkosto. Hanke onnistui tavoitteessaan erittäin hyvin. Hankkeen aikana aktiivisen neuvonnan piirissä oli 55 yhdistystä 18 Pirkanmaan kunnan alueelta. Näistä viidesosa oli kokonaan uusia kohteita, joissa vesienhoitotoimia ei oltu aiemmin toteutettu. Alueellisen vesistökunnostajien verkoston verkkopalvelussa vesienhoito.kvvy.fi oli hankkeen päättyessä yli 100 alueen toimijaa ja lisäksi sivustoon liittyvällä facebook-sivulla Vesienhoito KVVY ry noin 200 seuraajaa. Alueellisen verkoston viimeisimmän uutiskirjeen jakelussa joulukuussa 2018 oli mukana yli 450 vastaanottajaa.

Hanke järjesti 6 isompaa tapahtumaa ja yhden haastekampanjan. Lisäksi hanke oli mukana useissa pienemmissä tapahtumissa ja esitteli hanketta eri yhteyksissä. Hankkeen suurin yksittäinen ponnistus oli toimia yhtenä pääjärjestäjänä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa kesäkuussa 2017 Tampereella. Hanke organisoi tapahtumaan kolme maastoretkeä ja järjesti valtakunnallisen tapahtuman yhteydessä KVVY:n tiloissa paikallisille toimijoille suunnatun vesistökunnostuslaitteiden näyttelyn ja tietoiskuja. Lisäksi hanke järjesti järvi-illan paikallisille toimijoille 2017 ja 2018 syksyllä sekä tutustumisretken maastokohteille keväällä 2017. Hankkeen käynnisti syksyllä 2016 Vesiviesti -melonta.

 

Vauhtia vesienhoitoon -hankkeen järvi-ilta kokosi tuvan täyteen vesistökunnostajia syksyllä 2018.

 

Hankkeen neuvontatyö lisäsi selkeästi paikallisten tahojen tietoisuutta toisistaan ja suoraa verkostoitumista toimijoiden välillä. Myös substanssitoimijoiden välinen yhteistyö tiivistyi selkeästi ja suunnitteilla on jo uudenlaisia yhteishankkeita toimijoiden välillä. Hanke toimi aktiivisesti myös valtakunnallisesti. Alueellisia verkostoja rakennetaan tällä hetkellä eri puolilla Suomea ja on tärkeää, että verkostot tekevät tiivistä yhteistyötä toisiaan tukien ja toisiltaan oppien.

 

Hanke esitteli erilaisia kunnostuslaitteita valtakunnallisten vesistökunnostuverkoston päivien yhteydessä kesällä 2017.

 

Hanke edisti Järviluontokeskuksen toimintojen suunnittelua siihen asti, kun suunnittelu siirtyi vuoden 2018 alusta uuden hallituksen kärkihankerahoituksella etenevän hankkeen hoitoon.

 


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille