<? the_title(); ?> - KVVY

Biologiset tutkimukset

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että kaikki ympäristöä koskevat mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti, vertailukelpoisin ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. KVVY:llä on sertifioitu ja  kokenut näytteenottohenkilökunta monipuoliseen biologiseen näytteenottoon.

KVVY tekee vaadittujen ohjeistusten ja standardien mukaiset biologiset näytteenotot eri elinympäristöissä (esim. järvi-, virtavesi,-ja merialueet):

  • Pohjaeläimet
  • Kasvi-ja eläinplankton
  • Perifyton ja piilevät
  • Kalasto ja ravut (koekalastukset ja muu näytteenotto)
Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille