<? the_title(); ?> - KVVY

Virta-hanke

VIRTA-hanke toteuttaa virtavesien kunnostuksia ja kerää samalla tietoa kunnostustoimien vaikutuksista. Hankkeessa kartoitetaan Kokemäenjoen vesistöalueella esiintyviä alkuperäisiä taimenkantoja ja selvitetään taimenkantojen vaelluskäyttäytymistä. Hanke on ensivaiheessa nelivuotinen. Hankkeen rahoitukseen on sitoutunut laaja joukko kuntia, vesialueiden omistajia, ELY-keskus sekä yrityksiä ja yhdistyksiä.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on pyrkinyt aktiivisesti kalastusalueiden ja osakaskuntien kanssa parantamaan virtavesien ja niistä riippuvaisten taimenkantojen tilaa. Toiminta on perustunut vesialueiden omistajien tarpeisiin ja toiveisiin. Virtavesien ja taimenkantojen hoitotyö on koostunut useista kalastusalueiden kanssa tehdyistä erillisissä osatöistä. Vuosien aikana kalastusalueiden kanssa yhteistyössä tehdyt esiselvitykset ovat johtaneet vähitellen itse kunnostustoimien toteutukseen. Toimintaa on kuitenkin rajoittanut vähäiset resurssit.

Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesien ja taimenkantojen hoitotyössä on noussut tarve käynnistää suurempi ja kokonaisvaltainen hanke, joka mahdollistaisi määrätietoisen toiminnan. Vuonna 2018 tämänkaltainen hanke käynnistyi, kun 11 pirkanmaalaista kuntaa lähti tukemaan nelivuotista VIRTA-hanketta. Kuntien lisäksi VIRTA-hankkeen rahoitus koostuu vesialueiden omistajien, yritysten ja yhdistysten ja ELY-keskuksen rahoituksesta.

VIRTA-hankkeen tavoitteena on laajentaa ja lisätä virtavesien ja taimenkantojen hoitotyötä. Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa enemmän konkreettisia virtavesikunnostuksia ja samalla kerätä tietoa kunnostustoimien vaikutuksista. Hankkeessa kartoitetaan Kokemäenjoen vesistöalueella esiintyviä alkuperäisiä taimenkantoja ja selvitetään taimenkantojen vaelluskäyttäytymistä.

KVVY kiittää VIRTA-hankkeen tukijoita ja kutsuu myös mukaan uusia yhteistyökumppaneita. Osallistua voi joko työpanoksella virtavesitalkoissa tai Kassit kutusoraksi –kampanjan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä, niin mietitään yhdessä sopivin tapa olla mukana arvokkaassa työssä!

Toimet vuonna 2018

Vuoden 2018 VIRTA-hankkeen toimenpiteet käynnistyivät vauhdikkaasti, kun maaliskuun aikana toteutettiin ennätysmäärä taimenen mätirasiaistutuksia. Istutuksia tehtiin 9 vesistöön ja istutuksissa käytettiin yhteensä 22,5 litraa mätiä. Katso kuva Lahnajoen mäti-istutuksista.

Lisätietoja

Heikki Holsti
Kalasto- ja vesistöhankkeet
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1259


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi