<? the_title(); ?> - KVVY

Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu

Punkalaitumen Oriniemenjoen kunnostussuunnittelu oli Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Punkalaitumen pohjoisen maamiesseuran yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli selvittää Oriniemenjoen alueella sijaitsevien vesistökunnostusrakenteiden tämän hetkinen tila ja kunnostustarpeet. Samassa yhteydessä tutkittiin tehtyjen rakenteiden vaikutusta sekä joen ravinnekuormitukseen että kalastoon ja arvioitiin tarve olemassa olevien rakenteiden tehostamiselle ja mahdollisille uusille rakenteille. Hanketta rahoitti Joutsenten reitti ry Leader-rahoituksesta.

Hanke toteutettiin vuoden 2017 aikana. Varsinainen kunnostushanke suunnitelman mukaisten toimien toteuttamiselle pyritään käynnistämään vuonna 2018.

Lisätiedot:
Limnologi Heikki Holsti
Puh. 03 246 1259
heikki.holsti@kvvy.fi