<? the_title(); ?> - KVVY

Satakunnan vesistöneuvonta

Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeen tavoitteena oli edistää vesistökunnostustoimia Satakunnan alueella sekä vahvistaa vesienhoidon paikallisia toimijaverkostoja. Hankkeelle myönnettiin rahoitus Ympäristöministeriön vesien ja merenhoidon avustuksista. Hanke toteutettiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Pyhäjärvi-instituutin yhteishankkeena vuosina 2019–2020.

Vesistökunnostustoimia edistettiin tarjoamalla vesistökunnostusneuvontaa paikallisille yhdistyksille ja muille vesienhoitoon liittyville paikallistahoille. Hankkeessa annettiin neuvontaa 27 eri kohteelle. Kevyimmillään neuvonta oli puhelin- tai sähköpostineuvontaa, mutta olipa neuvottavissa myös niitäkin kohteita, joissa vierailtiin paikan päällä ja avustettiin esimerkiksi kunnostustoimenpiteiden hankkeistamisessa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä.

Tiedonvälittämiseksi ja paikallisten tahojen verkostoitumisen edistämiseksi hankkeessa järjestettiin kymmenkunta yleisötilaisuutta. Näiden aiheet käsittelivät muun muassa vesistöjen kunnostusmenetelmiä, hankkeiden suunnittelua ja erilaisia avustusvaihtoehtoja. Syksyllä 2020 tilaisuudet toteutettiin webinaareina. Tilaisuudet keräsivät mukavasti osanottajia ja yhteensä hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yli 200 henkilöä. Hankkeessa viestittiin monipuolisesti hankkeen toteuttajien viestintäkanavien kautta ja julkaistiin muun muassa blogikirjoituksia ja vesistötietoutta tarjoavia tietoiskuvideoita.

Lyhyestä hankeajasta huolimatta Satakunnan vesistöneuvonta onnistui hyvin sille asetettujen tavoitteiden täyttämisessä. Esimerkiksi paikallistahoille pystyttiin tarjoamaan kattavasti kunnostusneuvontaa ja apua hankkeiden suunnittelussa. Lisäksi hankkeen vaikutukset saattavat heijastua myös pidemmälle ajalle kuin pelkästään vuosille 2019-2020.

 

Lisätietoja:

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille