<? the_title(); ?> - KVVY

Näytteenottopalvelut

Laadukas näytteenotto on kaiken tutkimuksen peruskivi. KVVY:n näytteenottajat ovat sertifioituja ympäristönäytteenottajia erikoistumisalueenaan vesi- ja vesistönäytteenotto, eliöstönäytteenotto ja talous- ja uimavesinäytteenotto. Asumisterveysnäytteenottoon tarjoamme kokenutta ja koulutettua henkilökuntaamme. Elintarvikenäytteenottoa tekevät kokeneet ja elintarvikenäytteenottoon koulutetut laboranttimme.

Laadukas näytteenotto alkaa aina tutkimussuunnitelmasta. Näytteenottajalla on  selvillä, mihin tutkimuksella pyritään, jotta tutkimus voidaan toteuttaa. Ammattitaitoinen ja sertifioitu näytteenottaja tekee havaintoja näytettä ottaessaan myös näyteympäristöstä ja osaa ottaa huomioon mm. kontaminaation vaaran. Kokenut näytteenottaja tietää myös, kuinka näyte otetaan edustavasti ja kuinka näyte säilytetään niin, että se on edustava vielä määritystä tai analyysiä tehtäessä.

Näytteenottajillamme on käytössään myös kenttämittareita. Kenttämittareiden huollot ja kalibroinnit teemme säännöllisesti laboratoriossamme.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille