<? the_title(); ?> - KVVY

Sedimentit

Luotettavasti suoritettu sedimenttinäytteenotto vaatii onnistuakseen kokeneen näytteenottajan. KVVY:ssä näytteenoton ja näytteiden esikäsittelyn suorittavat sertifioidut ammattilaiset, joilla on käytössään standardien mukaiset näytteenottimet ja muut näytteenotossa tarvittavat välineet.

KVVY tekee vaadittujen ohjeistusten ja standardien mukaiset sedimenttinäytteenotot eri elinympäristöissä (esim. järvi-, virtavesi,-ja merialueet). Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila

Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille