<? the_title(); ?> - KVVY

Sedimentit

Luotettavasti suoritettu sedimenttinäytteenotto vaatii onnistuakseen kokeneen näytteenottajan. KVVY:ssä näytteenoton ja näytteiden esikäsittelyn suorittavat sertifioidut ammattilaiset, joilla on käytössään standardien mukaiset näytteenottimet ja muut näytteenotossa tarvittavat välineet.

KVVY tekee vaadittujen ohjeistusten ja standardien mukaiset sedimenttinäytteenotot eri elinympäristöissä (esim. järvi-, virtavesi,-ja merialueet). Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila
Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Jukka Lammentausta
Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217

Anna Väisänen
Biologisten tutkimusten yksikön päällikkö
Biologi
Puh. 03 246 1253


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi