<? the_title(); ?> - KVVY

Sedimentit

Luotettavasti suoritettu sedimenttinäytteenotto vaatii onnistuakseen kokeneen näytteenottajan. KVVY:ssä näytteenoton ja näytteiden esikäsittelyn suorittavat sertifioidut ammattilaiset, joilla on käytössään standardien mukaiset näytteenottimet ja muut näytteenotossa tarvittavat välineet.

KVVY tekee vaadittujen ohjeistusten ja standardien mukaiset sedimenttinäytteenotot eri elinympäristöissä (esim. järvi-, virtavesi,-ja merialueet). Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila
Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261

Jukka Lammentausta
Vesiosaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217

Olli Piiroinen
Kalaosaston johtaja
Hydrobiologi
Puh. 03 246 1220


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi