<? the_title(); ?> - KVVY

Yhteisillä vesillä

Yhteisillä vesillä –hankkeessa kehitettiin Järvien vedenlaatu –palvelua ja järjestettiin asukkaille vesistökunnostustyöpaja. Lisäksi julkaistiin artikkeleita asukkaita kiinnostavista ympäristöaiheista. Hankkeen päätoteuttaja oli Pyhäjärvi-instituutti. Hanke sai tukea Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

KVVY oli mukana valtakunnallisessa Yhteisillä vesillä –hankkeessa vuosina 2013-2015. Hankkeessa kehitettiin Järvien vedenlaatu –palvelua monipuolistamalla palvelun hakutoimintoja ja viemällä palveluun tietoa myös reittivesien tilasta. Lisäksi hanke järjesti asukkaille vesistökunnostustyöpajan ja julkaisi artikkeleita asukkaita kiinnostavista ympäristöaiheista. Hankkeen päätoteuttaja oli Pyhäjärvi-instituutti. Hanke sai tukea Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

 


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille