<? the_title(); ?> - KVVY

Peltosalaojien korjaussuunnittelu

Yhdyskuntarakentaminen aiheuttaa salaojien korjaustarvetta, kun pellosta osia jää uusien tierakenteiden alle tai rakennetaan uusia putki- ja kaapelirakenteita peltoalueilla. Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvan korjaussuunnitelman lähtökohtana on turvata edelleen peltosalaojien toimintakyky sekä tehostaa paikalliskuivatusta eri kohteissa.

·        Korjaussuunnitelmat

·        Työkohteiden valvonta

·        Kohteiden kokonaisvaltainen järjestäminen valvonnasta
salaojarakenteiden muutostöihin

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Suunnittelupalvelut osaston johtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille