<? the_title(); ?> - KVVY

Vesi- ja ympäristötutkimukset

KVVY:n ydintoimintana on ollut jo yli puolen vuosisadan ajan vesistöjen ja ympäristön laaja-alainen seuranta, joka sisältää mm. vedenlaadun, kalaston ja muiden vesieliöiden seurantaa.

Tutkimme vesistöjen tilaa sekä laajoina yhteistarkkailuina että pienempinä erillisselvityksinä. Lisäksi teemme kertaluonteisia tutkimuksia esimerkiksi erilaisten rakennusprojektien yhteydessä tapahtuvien vaikutustarkkailuihin liittyen. Ympäristötarkkailut voivat sisältää vedenlaadun tarkkailua, kalataloustarkkailua sekä esimerkiksi pohjaeläin- tai vesikasvillisuustutkimuksia.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat myös erilaiset bioindikaattoritutkimukset sekä lajinmäärityspalvelua tuhohyönteisiin, leviin tai kasvillisuuteen liittyen.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille