<? the_title(); ?> - KVVY

Hulevesien hallinta

Tarjoamme kuntien ja kaupunkien kaava -alueille monipuolisia hulevesien hallinnan suunnittelu- ja mittauspalveluja.

Toteutamme suunnitteluratkaisuja hulevesien hallittuun johtamiseen ja käsittelyyn sekä kaava-alueiden vedenpidätyskykyä ja vesien puhdistusprosesseja parantavaan vesienhallintaan, kuten allas- ja kosteikkorakentamiseen.

Lisäksi voimme palvella taajama-alueiden uomakunnostushankkeissa,  joissa monipuolisilla vesienhallinnan  suunnitteluratkaisuilla turvataan vesien johtamisen lisäksi elinympäristö-, maisema- ja virkistyskäyttöarvojen säilyminen viihtyisän asuinympäristön osana.

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Suunnittelupalvelut osaston johtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille