<? the_title(); ?> - KVVY

Uimavedet

KVVY:n laboratorio tarjoaa uimavesien analyysipalveluja niin yksityisille asiakkaille, kuin terveydensuojeluviranomaisillekin. Laboratorio analysoi näytteet sosiaali- ja terveysministeriön uimavesiasetusten mukaisesti.

Yleisten uimarantojen ja yleisessä käytössä olevien uima-altaiden veden laadun valvonnasta vastaa paikallinen terveydensuojeluviranomainen. Paikallinen terveydensuojeluviranomainen valvoo myös yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden sisä- ja ulkoaltaiden vesiä, sekä vastaavien laitosten, kuten esimerkiksi hoito- ja oppilaitosten sekä hotellien uima-allasvesiä.

Uimarantavesi

KVVY:n laboratorio tekee uimarantavesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetusten STM 177/2008 ja STM 354/2008 mukaiset hygieenisen laadun määritykset. Veden laadun arviointi perustuu Escherichia coli– bakteerien ja suolistoperäisten enterokokokkien lukumääriin sekä näytteenottajan havaintoihin sinilevistä ja jätteiden esiintymisestä. Sinilevien eli syanobakteereiden suku – ja lajitunnistukset kuuluvat myös KVVY:n osaamisalueeseen.

Uima-allasvesi

KVVY:n laboratorio tekee uimahallien ja muiden tilojen uima-allasvesistä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 315/2005 mukaiset määritykset. Uima-allasvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Uima-allasveden on täytettävä asetuksen vaatimukset ja oltava myös muutoin käyttötarkoitukseen sopivaa.

Uima-allasvesien lisäksi KVVY analysoi myös uimahalleista otettuja pintapuhtausnäytteitä, joiden tuloksia voidaan hyödyntää uimahallien puhdistuksen laadun seurannassa. Säännöllisellä seurannalla saadaan pitkän aikavälin näkemys allasalueen- ja pesutilojen puhtauden tasosta ja ongelmakohdista.

OTA YHTEYTTÄ:

Heli Orakangas

Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1265

Timo Järvenpää

Kemisti (Vaasa) Fin/Swe
Puh. 03 246 1310


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille